Język rosyjski z native speakerem

Zajęcia:

  • Dzieci – czwartek, godz. 17.15-18.00 (piosenki, wierszyki, zabawy),
  • Młodzież i dorośli (grupa początkująca) – czwartek, godz. 18.15-19.15,
  • Młodzież kontynuująca naukę – wtorek, godz. 19.00-20.00,
  • Dorośli kontynuujący – czwartek, godz. 19.30-21.00.

Lektor Irina Kroszkina.

Opłata ryczałtowa:

  • Dzieci 70 zł/m-c. Zajęcia próbne 20 zł.
  • Młodzież 90 zł/m-c. Zajęcia próbne 20 zł.
  • Dorośli kontynuujący 100 zł/m-c. Zajęcia próbne 25 zł.

Praca nad wymową, intonacją, akcentem, prawidłowym ułożeniem zdań. Opowieści o tradycjach, kulturze i muzyce Rosji. Zajęcia w for­mie dialogów, logicznych zabaw, rozwiązywanie testów, śpiewanie rosyjskich piosenek.