Śpiew klasyczny

Śpiew klasyczny

Zajęcia indywidualne (45’) – termin do uzgodnienia z instruktorem.

Uczestnicy: młodzież i dorośli.

Instruktor Julia Greke-Patej.

Opłata 150 zł/m-c. Pojedyncze zajęcia 40 zł.

Emisja głosu, ćwiczenia oddechowe, dykcja, warsztaty interpretacji pieśni i arii.