Rytmika

Zajęcia w środę:

  • I grupa (dzieci 2-3 lata) godz. 16.45-17.15,
  • II grupa (dzieci 4-6 lat) godz. 17.20-18.05.

Istnieje możliwość połączenia z warsztatami ceramiki dla II grupy.

Instruktor Dorota Załęska-Soroka.

Opłata ryczałtowa:

  • I grupa 68 zł/m-c. Pojedyncze zajęcia 22 zł,
  • II grupa 90 zł/m-c. Pojedyncze zajęcia 30 zł.