Otwarta pracownia

Zajęcia w poniedziałek, godz. 16.00-18.00.

Uczestnicy: dzieci 10+ i młodzież.

Instruktorzy: Majka KiesnerBożena Wiśniewska.

Opłata ryczałtowa 60 zł/m-c, materiały własne. Pojedyncze zajęcia 20 zł.

Od A(bstrakcji) do Z(łotego podziału). Zajęcia prowadzone w oparciu o klasyczne techniki plastyczne: monotypia, linoryt, rzeźba, grafika, malarstwo, samodzielne przygotowanie blejtramu. Prace z wyobraźni i z natury, indywidualne i zbiorowe, głównie duże formaty. Pracownia będzie miejscem swobodnego eksperymentowania, przestrzenią do zabawy sztuką. Młodzi ludzie spróbują tego, co robią dorośli artyści. Uczestnicy zdobywają wiedzę o wykorzystywanych technikach, zdobywają wiarę we własne możliwości. Zajęcia w Otwartej Pracowni przyczynią się do rozwoju zmysłu obserwacji, zmysłu estetycznego, rozbudzą wyobraźnię i korzystnie wpłyną na rozwój osobowości uczestników.

RECENZJE: