Oświadczenie!

Oświadczenie!

Przyjaciele Domu Kultury Zacisze, Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować o swoim odejściu ze stanowiska dyrektora DK Zacisze. Jest to moja przemyślana i niewymuszona decyzja. Jestem z Państwem do 31 marca 2020. Dziękuję za wspólny czas, emocje, działania.

Jedno mnie martwi. Moja decyzja o rezygnacji spowodowała „ruchy” wokół mojego kochanego Domu Kultury Zacisze. Zawsze byłam i jestem za samodzielnością placówek kultury. Łączenie nie dodaje skrzydeł – jak ktoś napisał – jednocześnie wiem, że Zacisze już ma skrzydła.

Pamiętajcie Państwo, że Dom Kultury Zacisze zbudowali własnymi rękami mieszkańcy ponad 50 lat temu, bo wierzyli, że kultura i wspólne miejsce spotkań są ważne. Dziś my dokładamy swoją cegiełkę budując kulturalne oblicze Zacisza i Targówka. Odpowiadamy na potrzeby mieszkańców. U nas dzieciaki podróżują wehikułem sztuki, młodzież tańczy breakdance, dorośli tworzą witraże, a seniorzy rozkręcają kabaret.

Bożenna Dydek