Pożegnanie Bożenny Dydek, dyrektora DK Zacisze

Pożegnanie Bożenny Dydek, dyrektora DK Zacisze

Pani Bożenna Dydek przez 23 lata była dyrektorem Domu Kultury Zacisze.
Razem z mieszkańcami i pracownikami budowała kulturalne oblicze Zacisza.
31 marca 2020 zakończyła pracę zawodową.
W prezentacji poświęconej Pani Dyrektor zamieściliśmy wszystko, co było dla niej ważne, czyli miejsce, czas, wyzwania, emocje i ludzi. Zobacz!

Zespół Domu Kultury Zacisze dziękuje za wspólny czas, pracę i relacje.

Poniżej zamieszczamy słowa Pani Bożenny Dydek przygotowane na tę okoliczność:

Mój ostatni dzień pracy bez pracy.
Pragnę dzisiaj podziękować moim Pracownikom, Współpracownikom i Mieszkańcom za ponad 20 lat mojego prawdziwie pięknego czasu.
Czasu, który dawał mi ogrom satysfakcji i napędu na życie.
Czasu, który nie straciliśmy.
Wspólnie tworzyliśmy Dom Kultury, który stał się sercem nie tylko Zacisza. SERCEM, bijącym wspólnym zgodnym rytmem. A rytm wybijali Pracownicy, Instruktorzy, Artyści.
Daliśmy możliwość poznania się wszystkich pokoleń na warsztatach, zajęciach. Budowaliśmy wspólnotowość Mieszkańców, ponad głębokimi podziałami politycznymi, na bezpłatnych wydarzeniach artystycznych. Nie tylko sobotnio-niedzielnych.
Mam nadzieję, że ten trudny czas nie przekreśli naszego wspólnego dorobku, historii.
Życzę Pracownikom, Współpracownikom radości pracy, nieustannej pasji poszukiwawczej. Rozwój Domu Kultury Zacisze w Warszawie będzie budowany na dobrym fundamencie, nie zapominajcie o tym. Zacisze to dobra marka.

Bożenna Dydek