Projekt stanowiska w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Domu Kultury Zacisze i Domu Kultury Świt

Projekt stanowiska w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Domu Kultury Zacisze i Domu Kultury Świt

29 i 30 stycznia 2020, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

30 stycznia 2020 Radni Dzielnicy Targówek na sesji Rady Dzielnicy przyjęli projekt stanowiska w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Domu Kultury „Świt” i Domu Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Projekt był zaskoczeniem dla mieszkańców Zacisza i pracowników Domu Kultury Zacisze.

Nie wszystko jest już przesądzone. Ostateczną decyzję podejmie Rada m.st. Warszawy.
Mamy nadzieję, że zanim to nastąpi dojdzie do rozmów i konsultacji społecznych.

29 stycznia 2020 na spotkaniu Komisji Kultury jako zespół Domu Kultury Zacisze przedstawiliśmy stanowisko pracowników i mieszkańców podkreślając tradycję, charakter i przywiązanie mieszkańców do miejsca, które sami zbudowali.