BIP

Pracownicy

Dyrektor (DYR): Bożenna Dydek, dyrektor@zacisze.waw.pl

Dział Programowy (PR):
Kierownik Działu Programowego: Katarzyna Tumiłowicz-Piotrowska – organizacja imprez, przeglądów i wydarzeń kulturalnych, koordynowanie codziennych zajęć i warsztatów sobotnich, przygotowanie materiałów do promocji zajęć i wydarzeń. Instruktor witrażu, k.tumilowicz@zacisze.waw.pl
Marzena Szychułda – promocja i PR, zarządzanie komunikacją strony www.zacisze.waw.pl, BIP, social media, pr@zacisze.waw.pl
Katarzyna Anuszewska – koordynowanie projektów UE, współpraca z podmiotami zewnętrznymi wspolpraca@zacisze.waw.pl
Taida Załuska – koordynowanie i promocja Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dystrybucja materiałów reklamowych utw@zacisze.waw.pl
Jarosław Chaber – projektowanie materiałów promocyjnych – identyfikacji reklamowej, grafik, grafik@zacisze.waw.pl
Katarzyna Olk – obsługa klienta (informacja, zapisy, kasa), koordynowanie wybranych imprez, sekretariat@zacisze.waw.pl
Magdalena Soszyńska – obsługa klienta (informacja, zapisy, kasa), instruktor decoupage, sekretariat@zacisze.waw.pl
Ewa Teresa Ledzińska – obsługa klienta (informacja, zapisy, kasa), koordynator konkursu recytatorskiego, edukacja@zacisze.waw.pl
Bogusława Ołowska – koordynator galerii DK Zacisze, instruktor malarstwa, galeria@zacisze.waw.pl
Barbara Gmyz – pracownik sekretariatu, instruktor tańca ludowego – urlop wychowawczy
Piotr Oprzalak – akustyk

Dział Finansowo – Księgowy (FK)
Główny Księgowy: Anna Majewska, finanse@zacisze.waw.pl
Małgorzata Michalska – pracownik sekretariatu, asystent działu księgowego, kasa@zacisze.waw.pl
Katarzyna Olk – pracownik sekretariatu, sekretariat@zacisze.waw.pl
Ewa Teresa Ledzińska – pracownik sekretariatu, sekretariat@zacisze.waw.pl
Magdalena Soszyńska – pracownik sekretariatu, sekretariat@zacisze.waw.pl
Barbara Gmyz – pracownik sekretariatu, instruktor tańca ludowego – urlop wychowawczy

Dział Administracyjny (ADM)
Kierownik Administracyjny: Sylwia Drzewiecka – przygotowanie umów, przetargi, administracja@zacisze.waw.pl
Artur Komuda – koordynator działu technicznego
Piotr Oprzalak – elektroakustyk
Urszula Duczmal – utrzymanie czystości obiektu
Hanna Kryśkiewicz – utrzymanie czystości obiektu
Ewa Kuchcińska – utrzymanie czystości obiektu