Kalinowska Hanna

Kalinowska Hanna

Instruktor: Nauczmy się rozmawiać.

Biolog, mediator rodzinny, mentorka, terapeutka kinezjologii edukacyjnej, integracji odruchów pierwotnych, EFT( Emotional Freedom Techniques - techniki wolności emocjonalnej), masażystka masażu Dotyk Motyla®, wykładowca na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, od kilkunastu lat prowadzi terapię dla dzieci, konsultacje dla dorosłych, warsztaty i treningi dla rodziców i nauczycieli. Propagatorka porozumienia bez przemocy i rozwiązywania konfliktów.