Nauczmy się rozmawiać

Zajęcia w poniedziałek, godz. 9.45 -10.45.

Instruktor: Hanna Kalinowska

Opłata dla studentów UTW: 60 zł/m-c.

Opłata dla pozostałych: 70 zł/m-c.

Jak dogadać się z drugim człowiekiem? Jak mówić i słuchać, by nasze słowa miały znaczenie? By przekazywały to, co widzimy, słyszymy i czujemy, kiedy druga osoba z nami rozmawia. Czego potrzebujemy, by być wysłuchanym i zrozumianym. Spotkania z mediatorem rodzinnym z zastosowaniem metody przez Marshalla Rosenberga "Porozumienie bez przemocy", nazywanej także „językiem serca”.