Falicki Bogusław

Falicki Bogusław

Moderator: Klub Ludzi Kultury.

Od szkoły podstawowej - poeta. Od średniej - redaktor.
Od studiów - animator zjawisk artystyczno-kulturalnych.
Odkryty przez Grochowiaka - debiut w najlepszym wtedy piśmie poetyckim "Poezja" w n-rze 12/1971.
Autor i współautor wielu publikacji poetyckich - debiut książkowy 1979.
Okazjonalnie publicysta, częściej współtwórca art/społeczności m. in. : "AGO", "RIO" , "Varsovia".

Od lat zaangażowany w ruch Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Współtwórca UTW w Domu Kultury „Zacisze” i „Praga”.

Współtwórca nowatorskiej Akcji Lato 18 + w DK PRAGA. Trzeci rok prowadzi w Domu Kultury „Zacisze” Klub Ludzi Kultury. W tym roku klub pomyślany jest jako giełda gości, programów, nowych zjawisk w kulturze Warszawy.

Kontakt: kulturalni@zacisze.waw.pl.