Bożenna Dydek

Bożenna Dydek

Dyrektor Domu Kultury „Zacisze”

Kontakt: dyrektor@zacisze.waw.pl

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Lingwistyki Stosowanej, filologia rosyjska. Od 20 lat kieruje Domem Kultury Zacisze. Rozwinęła edukację artystyczną. Będąc z wykształcenia również pedagogiem, przywiązuje wielką wagę do wychowania przez sztukę. Wyremontowała i wyposażyła Dom Kultury przystosowując i stwarzając warunki do artystycznego rozwoju ludzi w każdym wieku. Wspiera aktywność młodzieży współfinansując projekty UE. Otworzyła Uniwersytet Trzeciego Wieku popularyzujący aktywność artystyczną, dając wzorzec i możliwość życia nie pozbawionego pasji, również na emeryturze.
Kocha podróże i związane z tym zmiany, swoją pasją dzieli się w pracy, organizując wyjazdy artystyczno-integracyjno-poznawcze po Polsce i ukochanych Kresach.
Ceni w pracy otwartość, kreatywność i lojalność. Rozwój osobisty pracownika i jej, jest dla niej priorytetem. Jest dumna ze swojego Zespołu Pracowników.

Nagrody i odznaczenia:

  • Medal jubileuszowy 55lecia Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, zobacz: medal, dyplom
  • Statuetka z okazji XX edycji konkursu Ogród moje hobby, zobacz: statuetka, podziękowanie
  • Złota Odznaka za zasługi dla Związku Sybiraków; zobacz: odznaka, legitymacjadyplom
  • Medal za działalność na rzecz kultury z okazji 100. rocznicy przyłączenia Targówka do Warszawy; zobacz: medal, dyplom
  • Honorowa Odznaka Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów; zobacz: odznaka
  • Srebrna Odznaka Zasłużonego dla Związku Sybiraków; zobacz: odznaka, legitymacja
  • Srebrna Odznaka Zasłużonego dla Związku Inwalidów Wojennych; zobacz: odznaka