Katarzyna Tumiłowicz-Piotrowska

Katarzyna Tumiłowicz-Piotrowska

Kierownik Działu edukacji i animacji. Organizator działań artystycznych. Copywriter. Instruktor witrażu.

Odpowiada za działalność merytoryczną. Redaguje Informator roczny obejmujący pełną ofertę DK Zacisze. Planuje i czuwa nad realizacją imprez, koncertów, przeglądów i wydarzeń kulturalnych. Jest pomysłodawcą i koordynatorem cyklu warsztatów „Sobota dla Małych i Dużych”, w ramach którego realizowane są warsztaty z różnych dziedzin dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Uważa, że edukacja artystyczna to bardzo ważny element wychowania, a udział w życiu kulturalnym jest niezbędny do pełni szczęścia. Przez 4 lata w DK Zacisze był realizowany jej projekt Akademia „Dotknij sztuki”, adresowany do dzieci 2,5-6 letnich i ich rodziców, łączący różne formy zajęć mających wspólny mianownik: oswajanie ze sztuką. Projekt otrzymał nominację do nagrody „Słoneczniki” portalu Czasdzieci.pl przyznawanej za najbardziej rozwojowe inicjatywy dla dzieci.
Uważa się za osobę szczęśliwą. Lubi swoją pracę. Ceni przyjaźń.

Kontakt: k.tumilowicz@zacisze.waw.pl