Język angielski dla ósmoklasistów i maturzystów

Zajęcia w poniedziałek, środę lub piątek 2x w tygodniu 50’. 

Lektor Małgorzata Kęcka

Opłata ryczałtowa 120 zł/m-c (grupa ≥ 5 osób). 


Kursy dla ósmoklasistów oraz maturzystów mają na celu powtórzenie zagadnień zrealizowanych zgodnie z podstawą programową i uzupełnienie ewentualnych braków. W ramach kursu rozwijane i sprawdzane są następujące umiejętności: znajomość słownictwa, znajomość gramatyki, czytanie tekstu ze zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem, wypowiedź ustna, pisanie z wykorzystaniem użytecznych zwrotów. Ważnym elementem kursu jest praca z zadaniami egzaminacyjnymi wraz z omówieniem strategii ich rozwiązywania.