Akordeon

Indywidualna nauka gry na akordeonie w oparciu o program szkoły muzycznej I stopnia.

Zajęcia w czwartek (45’).

Instruktor Wiesław Leśniewski.

Uczestnicy: młodzież 12+.

Opłata 320 zł/m-c. Zajęcia próbne 80 zł.