DANCE FOLK czyli na karuzeli tańca

Zajęcia w czwartek, godz. 16.00-17.00

Instruktor Barbara Gmyz

Uczestniczki/cy: dzieci 6-9 lat

Opłata: 50 zł/m-c, pojedyncze zajęcia 17 zł

Na zajęciach dzieci poznają podstawy tańca ludowego oraz innych tańców z różnych stron świata. Zajęcia taneczne rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową, poprawiają prawidłową motorykę i postawę ciała. Dają możliwość ekspresji i swobodnego wyrażenia siebie, uczą dobrych relacji w zespole, odpowiedzialności scenicznej w grupie oraz kształtują poczucie własnej wartości. Ćwiczenia rozciągające poprawiają formę i kondycję, a układy choreograficzne wzmacniają pamięć ruchową.