Zostań studentem UTW

Serdecznie zapraszamy do udziału w życiu społeczności Uniwersytetu Trzeciego Wieku Domu Kultury Zacisze.

Studentem może zostać osoba dorosła, która zapozna się z regulaminem UTW, wypełni i złoży deklarację członkowską, opłaci składkę i wyrazi chęć systematycznego uczestnictwa w zajęciach.

Zapisy:

Zapisy na rok akademicki 2019/2020odbywają się w dniach 23-27 września 2019 (poniedziałek-piątek) lub w trybie indywidualnym po wcześniejszym ustaleniu terminu z koordynatorem.

Koordynator UTW: Taida Załuska, tel. 22 743 87 10, 22 679 84 69 w. 3, e-mail: utw@zacisze.waw.pl,

Znalezione obrazy dla zapytania facebookUTW Zacisze, www.zacisze.waw.pl

W programie:

  • Wykłady, spotkania w poniedziałki o godz. 11.00.
  • Warsztay, sekcje, wspólne wyjścia i wyjazdy kulturalno-integracyjne, zgodnie z rozkładem zajęć.

Zajęcia rozpoczynają się 30 września 2019 r., kończą 19 czerwca 2020 r.

Opłaty:

  • 80 zł - opłata jednorazowa za semestr, 150 zł - opłata jednorazowa za dwa semestry (uprawnia do udziału w wydarzeniach kulturalnych organizowanych dla Studentów, w tym we wszystkich wykładach i spotkaniach). Z opłaty tej zwolnieni są członkowie zespołu wokalno-estradowego „Zaciszańska Nuta”, 
  • zajęcia - dodatkowo płatne,
  • składkowe opłaty za spotkania, wyjścia i wyjazdy kulturalno-integracyjne.

Opłaty semestralne są bezzwrotne. Pierwszeństwo mają Studenci kontynuujący naukę.

Opłaty za zajęcia dokonywane są przed pierwszymi zajęciami do 5. dnia każdego miesiąca poprzez serwis PayU, korzystając z szybkich przelewów. Istnieje możliwość opłat gotówką lub kartą płatniczą w kasie DK „Zacisze” w godzinach 8.30-20.30 oraz przelewem na konto: PEKAO S.A. VI o/W-wa 70 1240 1082 1111-0010 0373 7016.

W tytule wpłaty obowiązkowo muszą być podane następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który wnoszona jest opłata oraz rodzaj zajęć – zgodny z oficjalną  nazwą obowiązującą w DK „Zacisze”.

 

edukacja kulturalna