ODWOŁANY! Wykład UTW: Zmiany klimatu – czy zemsta natury?

ODWOŁANY! Wykład UTW:  Zmiany klimatu – czy zemsta natury?

26 października 2020, poniedziałek, godz. 11.00

Z powodu wprowadzenia strefy czerwonej w Warszawie wszystkie wydarzenia kulturalne i zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Domu Kultury Zacisze zostają zawieszone.

 Wykład pt. „Zmiany klimatu – czy zemsta natury?”, miał wygłosić dr Witold Lenart - klimatolog, sozolog (specjalista ochrony środowiska).

Dr Witold Lenart, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, zastępca Dyrektora Centrum Badań nad Środowiskiem i Zrównoważonym Rozwojem UW, a także Kierownik Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego w Murzynowie k. Płocka.(do końca 2014 roku)

Obecnie m.in. członek Komisji ds. OOS przy Ministrze OŚ, Prezes Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych, Członek towarzystw naukowych i stowarzyszeń ekologicznych.

Autor i współautor około 150 publikacji i ekspertyz. Rzeczoznawca i biegły w dziedzinach związanych z ochroną środowiska.

W zakresie edukacji ekologicznej uczestnik, autor, współautor, wykładowca i koordynator kilkudziesięciu projektów, w tym szkoleń, konferencji, wydawnictw, konkursów oraz filmów i programów telewizyjnych i radiowych w tym dotyczących ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju. Uczestnik wypraw polarnych i na obszary suche. Krajoznawca mazowiecki i nadwiślański.