Wyjście UTW: Czwartkowe Spotkania z Filmem

Wyjście UTW: Czwartkowe Spotkania z Filmem

26 kwietnia 2012 
miejsce: NoveKino Praha, ul. Jagiellońska 26

Wspólne wyjście do kina na film Artysta w ramach cyklu Czwartkowe Spotkania z Filmem.

Informacja o filmie tutaj:  www.filmweb.pl 

edukacja kulturalna