Współpraca

Współpraca z instytucjami kultury

Nadajemy Kulturę!

Sieć 23 warszawskich domów kultury powstała w 2018 roku. Działalność rozpoczęła od opracowania wspólnej kampanii wizerunkowej Nadajemy Kulturę! 

Sieć została zainicjowana oddolnie, przez pracowników działów promocji i komunikacji. Pracownicy systematycznie, raz w miesiącu, spotykają się, by wzajemnie wspierać się w codziennej działalności, zdobywać nową wiedzę, szkolić się i wymieniać się dobrymi praktykami.

W roku 2020 narodził się pomysł przygotowania wniosku do Narodowego Centrum Kultury w ramach Interwencji 2020. Dofinansowanie pozwoli aktywnie kontynuować współpracę i zrealizować 23 bezpłatne wydarzenia kulturalne w okresie wrzesień-październik 2020. Wydarzenia odbędą się w siedzibach domów kultury, w MALach, w przestrzeni miejskiej. Wszystkie na wyciągnięcie ręki, blisko odbiorców, bez barier.

Nadajemy kulturę! dostrzega wielką wartość we współpracy na rzecz kształtowania wizerunku domów kultury i wydarzeń artystycznych, kulturalnych i animacyjnych odnoszących się do niematerialnego dziedzictwa i aktywizujących lokalne społeczności. To domy kultury są blisko odbiorców, uczestników, publiczności. Rozmawiają z nimi, podpowiadają jak aktywnie spędzić czas wolny, poznają oczekiwania i na nie odpowiadają.

Współczesne domy kultury to nowocześnie zarządzane, dynamicznie zmieniające się instytucje z ogromnym potencjałem społecznym, miejsca twórczej energii, spotkań z drugim człowiekiem i projektami zmieniającymi rzeczywistość.

Spotkajmy się w warszawskich domach kultury!

Razem możemy więcej!

Dom Kultury Zacisze jest jedną z instytucji, która jest częścią sieci Nadajemy kulturę!

Zapraszamy na stronę: Nadajemy Kulturę!

 

ADESTE Warszawa

ADESTE to sieć osób, które na co dzień pracują w domach i centrach kultury, teatrach, muzeach, galeriach, bibliotekach i salach koncertowych. Chociaż pozornie różnią nas dziedziny sztuki, zasięg działania i organizatorzy instytucji, łączy nas znacznie więcej: wspólna misja, podobne wyzwania i doświadczenia w tworzeniu głębokich i trwałych relacji między twórcami i odbiorcami kultury.

Zależy nam na zwiększeniu uczestnictwa w kulturze, bo wierzymy w siłę jej społecznego oddziaływania. Inicjujemy zmiany w swoich organizacjach, dążymy do dostosowania programów do możliwości i potrzeb mieszkanek i mieszkańców miasta.

Zadania, które sobie stawiamy, wymagają konsekwentnych, długofalowych działań realizowanych świadomie przez cały zespół. Tworzenie głębokich i trwałych relacji między twórcami i odbiorcami kultury wymaga zrozumienia misji organizacji tworzących kulturę, wiedzy o społeczności i dużych kompetencji komunikacyjnych.

Korzystamy wzajemnie ze swoich doświadczeń, uczymy się od siebie. Działamy razem, bo wspólnie możemy więcej.

Dom Kultury Zacisze jest jedną z instytucji, która jest częścią sieci ADESTE.

Zapraszamy na stronę: ADESTE Warszawa