UTW i Seniorzy

Związek Sybiraków Warszawa Praga Północ

Józef Kurpinowicz - prezes

Spotkania Koła Terenowego Związku Sybiraków Warszawa Praga Północ imienia Św. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego odbywają się w środy, zgodnie z niżej podanym harmonogramem.

Prezes Koła: Józef Kurpinowicz (od 12 II 2018 r.)

Spotkania Koła odbywają się w środę, godz. 11.00-13.00 w terminach:

KOMUNIKAT z 26.11.2018 r.

Działania Koła Sybiraków podziwiamy już od wielu lat. Każde spotkanie ma swój indywidualny charakter. W 2007 roku Sybiracy wzięli udział w projekcie „Nasze korzenie wczoraj, jutro i dziś. Dzięki współpracy z młodzieżą udało się stworzyć blogi, wystawę i zeszyty wspomnieniowe, które stały się punktem wyjścia do edukacji młodzieży i upowszechniania wiedzy na temat polskiego doświadczenia historycznego Polaków deportowanych w głąb ZSRR do miejsc przymusowego osiedlenia, lagrów, więzień w latach 1940, 1941, 1944-45. Było to wartościowe spotkanie dla młodzieży i Sybiraków.

W 2009 roku Kołu Sybiraków Warszawa Praga Północ nadano im. carskiego zesłańca Świętego Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Metropolity Warszawskiego w kościele Świętej Rodziny na Zaciszu w Warszawie.

Do 12 II 2018 r. funkcje prezesa Koła pełniła pani Danuta Kominiak, która 13 listopada 2012 r. w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie pani Danuta Kominiak  została wyróżniona Medalem „Pro Patria” za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Polski.

Sezon kulturalny 2018/2019:

Sezon kulturalny 2017/2018:

Sezon kulturalny 2016/2017:

Sezon kulturalny 2015/2016

 Sezon kulturalny 2014/2015

Sezon kulturalny 2013/2014 

Sezon kulturalny 2012/2013 

Sezon kulturalny 2011/2012 

 Sezon  kulturalny 2010/2011 

 Sezon kulturalny 2009/2010 

Polecamy również lekturę artykułu „Niestrudzona Sybiraczka” w Nowej Gazecie Praskiej (nr 18/414, 7.10.09).

Inne najważniejsze wydarzenia z życia Koła:

Nasze korzenie wczoraj, jutro i dziś, 10.06-15.12.2007

Nasze korzenie wczoraj, jutro, dziś, 11.11.2007

 Posłuchaj Hymnu Sybiraków