Komunikat dla Sybiraków

Komunikat dla Sybiraków

26 listopada 2018

Oddział Warszawski Związku Sybiraków przesyła projekt wystąpienia o zaliczenie pobytu na Syberii w podwójnym wymiarze zgodnie z przepisami ustawy z dn. 17 grudnia 1998 r. o emerytach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 13 83, 1386 i 2020). Wniosek składa osobiście każdy Sybirak posiadający uprawnienia nadane przez UDSKiOR do swojego Oddziału ZUS.

Warszawscy Sybiracy składają wniosek w lokalnych Oddziałach Dzielnicowych ZUS, a Sybiracy spoza Warszawy w swoich oddziałach miejskich bądź powiatowych ZUS.

Druk można otrzymać od Prezesa Koła. 

historia