Sekcje

Muzyka

Biały śpiew

Biały śpiew

NOWOŚĆ!!!

Uczestnicy: dorośli.

Warsztaty śpiewu białym głosem. W programie nauka pieśni tradycyjnych polskich oraz wielogłosowych ukraińskich, białoruskich i rosyjskich połączona z pracą nad emisją głosu.

SZCZEGÓŁY

Gitara

Gitara

Uczestnicy: dzieci 9+, młodzież i dorośli. 

Indywidualna nauka gry na gitarze klasycznej.

SZCZEGÓŁY

GITARERRA zespół gitarowy

GITARERRA zespół gitarowy

Uczestnicy: młodzież-uczestnicy indywidualnej nauki gry na gitarze. 

Propozycja dla młodych muzyków-amatorów, którzy chcą wspólnie propagować muzykę gitarową w Polsce. 

SZCZEGÓŁY

Keyboard

Keyboard

Uczestnicy: dzieci 6+ i młodzież. 

Indywidualna nauka gry na instrumentach klawiszowych.

SZCZEGÓŁY

Mały Muzyk

Mały Muzyk

Uczestnicy: dzieci 4-10 lat. 

Zajęcia umuzykalniające. Obejmują naukę piosenek, poznawanie nut i określeń muzycznych, grę na keyboardzie. Pozwalają najmłodszym na indywidualny kontakt z muzyką. Sposób pracy jest dostosowany do zdolności, predyspozycji i stopnia zaawansowania dziecka.

SZCZEGÓŁY

Pianino

Zajęcia

Uczestnicy: dzieci 8+ i młodzież. 

Indywidualne lekcje nauki gry na pianinie.

SZCZEGÓŁY

Studio piosenki rozrywkowej

Koncert Piosenki Rozrywkowej oraz Zespołu Voice of Zacisze

Uczestnicy: dzieci 7+, młodzież i dorośli. 

Miejsce dla osób, które lubią śpiewać i chcą szkolić swój głos pod okiem profesjonalnego i wykształconego trenera wokalnego. Oferujemy zajęcia indywidualne, podczas których uczymy świadomego i poprawnego wydobywania dźwięków. Zajmujemy się kształceniem w zakresie: emisji głosu, intonacji, poczucia rytmu, dykcji oraz interpretacji piosenki, pracy z mikrofonem, ruchu scenicznego.

SZCZEGÓŁY

Studio Wokalne Duże

Studio Wokalne Duże

Uczestnicy: młodzież 13+. 

Zajęcia indywidualne dla dzieci starszych i młodzieży. Na zajęciach wokaliści zdobywają niezbędną wiedzę z zakresu muzyki, śpiewu, emisji głosu, a także dykcji i impostacji oraz pracy z mikrofonem. Repertuar sceniczny dobierany jest pod kątem wrażliwości każdego uczestnika.

SZCZEGÓŁY

Studio Wokalne Małe

Studio Wokalne Małe

Uczestnicy: dzieci 10-12 lat. 

Przyszli adepci sztuki wokalnej uczą się prawidłowego wydobywania głosu, ogólnego umuzykalnienia, obycia scenicznego, a także świadomości ciała poprzez wykorzystanie technik rytmiki. Zajęcia oparte są nie tylko na doskonaleniu warsztatu wokalnego, ale również na szerzej pojętej nauce muzyki.

SZCZEGÓŁY

Zespół Wokalny VOICE OF ZACISZE

Zespół Wokalny VOICE OF ZACISZE

Uczestnicy: dzieci i młodzież 11-17 lat.

Młodzieżowy zespół wokalny, stworzony z myślą o młodych wokalistach. Na zajęciach poruszamy takie zagadnienia jak emisja głosu, dykcja, praca z mikrofonem. Wokaliści poznają zasady śpiewu w wielogłosie, ruchu scenicznego, a także wartościowe utwory z zakresu muzyki rozrywkowej. Zespół reprezentuje DK Zacisze podczas koncertów plenerowych i konkursów wokalnych.

SZCZEGÓŁY

Zespół Wokalny Zaciesz

Zespół Wokalny Zaciesz

Uczestnicy: dzieci 6-11 lat.

Zajęcia mają na celu rozszerzanie umiejętności wokalnych, słuchowych i aktorskich u dzieci, rozszerzanie ich dobrego samopoczucia na scenie i naukę świadomej pracy nad interpretacja utworów muzycznych.

SZCZEGÓŁY