Biały śpiew

Zajęcia w środę, godz. 18.30-20.00.

Uczestnicy: dorośli.

Instruktor Ewa Karasińska.

Opłata 40 zł/m-c. Pojedyncze zajęcia 15 zł.

Pierwsze zajęcia 16.09.

Warsztaty śpiewu białym głosem. Poszukiwanie naturalnego, otwartego głosu. W programie nauka pieśni tradycyjnych polskich oraz wielogłosowych ukraińskich, białoruskich i rosyjskich połączona z pracą nad emisją głosu. Spotkania przeznaczone zarówno dla osób początkujących, jak i tych, które mają doświadczenie w śpiewaniu pieśni tradycyjnych.