Biały śpiew

Zajęcia w środę, godz. 19.00-20.30

Instruktor Ewa Karasińska

Uczestniczki/cy: dorośli

Opłata: 104 zł/m-c, pojedyncze zajęcia 35 zł

Pierwsze zajęcia 13.09.2023 (środa) 

Warsztaty śpiewu białym głosem. Poszukiwanie naturalnego, otwartego głosu. W programie nauka pieśni tradycyjnych polskich oraz wielogłosowych ukraińskich, białoruskich i rosyjskich połączona z pracą nad emisją głosu. Spotkania przeznaczone zarówno dla osób początkujących, jak i tych, które mają doświadczenie w śpiewaniu pieśni tradycyjnych.