Biały śpiew

Zajęcia w środę, godz. 19.00-20.30.

Instruktor Ewa Karasińska.

Uczestnicy: dorośli.

Opłata 80 zł/m-c. Pojedyncze zajęcia 25 zł.

Warsztaty śpiewu białym głosem. Poszukiwanie naturalnego, otwartego głosu. W programie nauka pieśni tradycyjnych polskich oraz wielogłosowych ukraińskich, białoruskich i rosyjskich połączona z pracą nad emisją głosu. Spotkania przeznaczone zarówno dla osób początkujących, jak i tych, które mają doświadczenie w śpiewaniu pieśni tradycyjnych.