BIP

BIP

Nazwa jednostki: DOM KULTURY „ZACISZE” W DZIELNICY TARGÓWEK M.ST.WARSZAWY
Adres siedziby: 03-641 Warszawa ul. Blokowa 1
Nazwa organu rejestrowego: Miasto Stołeczne Warszawa
Nazwa rejestru: Rejestr Instytucji Kultury dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Data wpisu do rejestru: 14.10.2003r.
Numer wpisu: 2

Telefon: 22 679 84 69, 22 743 87 10
fax: 22 679 84 69
e-mail: sekretariat@zacisze.waw.pl
 

Dyrektor: Rafał Dworacki 

e-mail: dyrektor@zacisze.waw.pl

 

NIP: 524-11-19-981
Regon: 000286396
Nr rachunku bankowego:
PEKAO S.A. VI o/Warszawa 70 1240 1082 1111 0010 0373 7016