BIP

Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Domu Kultury "Zacisze" w 2017 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ DOMU KULTURY „ZACISZE”
W 2010 ROKU

A. Projekty
B. Festiwal Dzieci i Młodzieży „Artystyczny Targówek”.
C. Mistrzostwa Polski w Boogie Woogie.
D. Akademia „Dotknij Sztuki”.
E. Eventy
F. Konkursy, przeglądy
G. Cykl „Sobota dla Ciebie”.
H. Akcje letnie, zimowe, wyjazdy.
I. Sekcje edukacyjno-artystyczne – wykaz i frekwencja.
J. Uniwersytet Trzeciego Wieku.

A. Projekty realizowane przy wsparciu funduszy europejskich:

„Taneczny Archipelag Międzykulturowy”
Czas realizacji: 01.07-30.09.2010, główna wymiana: 27.07-04.08.2010. Miejsce: Olecko.
Lider projektu: Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (Polska). Partner: Klub Rock‘n‘rolla i Akrobatyki “Elvis” z Šiauliai (Litwa). Liczba uczestników 26 osób.
Wsparcie finansowe Komisji Europejskiej w ramach Programu „Młodzież w działaniu”.
Cele projektu: propagowanie różnych form działań twórczych mających wpływ na rozwój osobowości młodych ludzi, poszerzenia wiedzy i zdobywania nowych umiejętności; konfrontacja poglądów i umiejętności młodzieży z dwóch rożnych środowisk, krajów; poznanie dziedzictwa kulturowego dwóch narodów, różnych spojrzeń na taniec współczesny, kulturę i tradycje.
1. „Nasze dyskusje”: cykl spotkań, podczas których młodzież rozmawiała o rzeczach dla niej ważnych. Dokonała ich systematyzacji - stworzyła przejrzystą mapę. Porównała systemy podejmowania decyzji w sprawach młodzieży w Polsce i na Litwie.
2. „Spotkanie na styku”: w ramach tego cyklu młodzież pokazała rówieśnikom najlepsze osiągnięcia artystyczne w dziedzinie muzyki, malarstwa, literatury itp. w Polsce i na Litwie. Szukała wspólnych korzeni europejskich.
3. „Filmowe impresje taneczne z TAM”: prezentacja filmów ukazujących polskie i litewskie spektakle taneczne, turnieje tańca itp. Wspólna dyskusja o trendach tanecznych i możliwościach rozwoju.
4. „Krótka historia o ...”: happening podczas, którego za pomocą tańca, pantomimy i innych technik teatralnych młodzi ludzie pokazali efekty ich rozważań, inspiracji, które wyłoniły się podczas cyklu „Nasze dyskusje”
5. „Poznajemy nowe techniki tańca”: warsztaty taneczne podczas których młodzież pokazala swoje umiejętności w znanych im technikach, uczyła kolegów jak się w nich poruszać. W ramach tego cykl był przygotowany końcowy happening „Krótka historia o ...”
6. „Nasze ślady”: cykl, podczas którego powstawał blog redagowany w czasie trwania projektu.

„Zawsze razem”
Termin: 1-7.07.2010. Miejsce: Mariampole (Litwa). Lider projektu: Centrum Dzieci i Młodzieży w Vilkaviškis (Litwa). Partner: Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Liczba uczestników: 24 osoby. Wsparcie finansowe: Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży
Cele projektu: poznanie kultury obu krajów poprzez sąsiedzkie spotkania międzykulturowe; promowanie idei równouprawnienia, praw człowieka; porównanie systemów polityki młodzieżowej obu krajów.
Sześciodniowe spotkanie młodzieży z Warszawy i Vilkaviškis na Litwie. Głównym działaniem było przygotowanie filmu o miłości Barbary Radziwiłłówny i Zygmunta Augusta na tle wspólnych wydarzeń historycznych. Całość wzbogaciły warsztaty artystyczne, przygotowanie scenariusza, scenografii, montażu filmu, itp. Projekt był okazją do świetnej zabawy, poznania nowych przyjaciół, zgłębienia wiedzy historycznej i filmowej.

B. Festiwal Dzieci i Młodzieży „Artystyczny Targówek”

Już po raz drugi zorganizowaliśmy Festiwal Dzieci i Młodzieży „Artystyczny Targówek”, który odbył się 30 maja 2010 w Parku Bródnowskim. Było to święto dzieci i młodzieży - festiwal ruchu amatorskiego. Wspólnie ze szkołami, stowarzyszeniami i firmami współpracującymi oraz profesjonalistami (Stowarzyszenie Klanza) przygotowaliśmy różne formy działań animacyjnych: plastyczne, manualne, gry zręcznościowe, logiczne, rebusy, konkursy. Działania te odbywały się w 29 stoiskach, udział w zajęciach był bezpłatny. Równolegle na scenie odbywały się pokazy i występy dzieci i młodzieży z placówek naszej Dzielnicy. Łącznie na scenie wystąpiło 700 artystów - amatorów. Prezentacje zakończył koncert Majki Jeżowskiej - gwiazdy wieczoru. W 2.Festiwalu „Artystyczny Targówek” udział wzięło: 12 przedszkoli, 8 szkół podstawowych, 2 zespoły szkół, 3 gimnazja, 2 licea, 1 stowarzyszenie, biblioteka, Ogród Jordanowski i DK „Zacisze”.

C. Mistrzostwa Polski w Boogie Woogie

W 2010 roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy Mistrzostwa Polski w Boogie Woogie (27.03). Taniec boogie propagujemy od 13 lat, a to było pierwsze wydarzenie o takiej randze. Mistrzostwa odbyły się w Teatrze Rampa i zatańczyło 50 par + 40 osób zaproszonych na pokazy. Widowisko oglądało 350 osób.

D. Akademia „Dotknij Sztuki”

Nowy program warsztatów artystyczno-edukacyjnych (od września 2010) dla dzieci w wieku 2-5 lat i ich rodziców. Akademia to cykliczne spotkania sobotnie, podczas których dzieci wspólnie z rodzicami bawią się, tworzą, rozwijają i spędzają czas w gronie rówieśników. Program Akademii obejmuje:
„Paletę cudów” czyli zajęcia plastyczne, które rozwijają wyobraźnię, intuicję i ekspresję emocji. Dziecko tworząc ujawnia jak myśli, czuje i widzi.
„Trele-morele na prawą nóżkę” to cykl zajęć w formie atrakcyjnych zabaw tanecznych i muzycznych. Ich celem jest rozwijanie kreatywności ruchowej właściwej maluszkom.
„Raz, dwa hop” zabawy wykorzystujące ruch i rytm, wspierające ogólny rozwój motoryczny dzieci.
„W świat emocji” zabawy, które wprowadzą dziecko w świat emocji. Zajęcia mają na celu rozwinąć w dziecku jego wiedzę na temat swoich uczuć, a także przeżywać tę przygodę razem z rodzicami.
W ramach Akademii funkcjonują 4 grupy po 17 dzieci (68 dzieci).

E. Eventy

1. „NaStrój na taniec” wieczór karnawałowy (10.01.2010), w którym udział wzięło 130 osób. Program obejmował pokazy tańca towarzyskiego, nowoczesnego, salsy, boogie woogie, koncert gitarowy. Wszyscy wspólnie zatańczyli poloneza i wzięli udział w warsztatach tańca integracyjnego.
2. Wystawy artystów profesjonalnych i amatorów. Do każdej wystawy wydawany jest katalog. Wernisaż uświetnia koncert. Artyści, których prace zostały wyeksponowane w galerii DK: Anna Panek - malarstwo (17.01), Dariusz Piekut - malarstwo (7.02), „Linia ciągła” wystawa prac absolwentów i uczniów pracowni rysunku i malarstwa DK Zacisze (21.03), wystawa pokonkursowa „Ilustracje do bajek” (18.04), „Gobelin” - wystawa gobelinów z pracowni tkactwa artystycznego (9.05), wystawa prac dzieci i młodzieży z różnych pracowni artystycznych DK „Zacisze” w Galerii Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (1.06), Józef Wilkoń - rzeźba i ilustracje (10.10), prof. Marek Kwiatkowski - malarstwo (21.11), „Tydzień ze sztuką” wystawa w CH Targówek (13-22.12).
3. „Świąteczne tradycje” (21.03), otwarta niedziela artystyczna (6.09), „Moje Mikołaje” (6.12) – otwarte warsztaty dla całych rodzin: zajęcia artystyczne mające na celu prezentację oferty Domu Kultury „Zacisze”, wykonanie przedmiotów artystycznych o tematyce świątecznej, ciekawe warsztaty, integracja środowiska.
5. „Sąsiedzi Sąsiadom” wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie kilku instrumentów – przewodzą dwie muzykalne rodziny prowadzące cały wieczór (9.01).
7. Imprezy partnerskie:
a) Bal integracyjny „Muzykalne serce oddam” realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Działającym na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „HELP” (27.01);
b) Scena Muzyczna - prezentacja młodych wokalistów ze Studia Piosenki Tadeusza Konadora (14.03 i 7.11);
c) Dziecięca Stolica - zorganizowanie stoiska w pasażu (zajęcia manualne dla dzieci) oraz pokaz taneczny na estradzie podczas Dziecięcej Stolicy organizowanej od lat przez DK „Dorożkarnia” na terenie przy Pałacu Kultury i Nauki (23.05);
d) Konkurs „Ogród moje hobby” współorganizowany z Radą Osiedla Zacisze (26.09);
e) Tydzień ze sztuką - wystawa prac powstałych w pracowniach DK „Zacisze” w Centrum Handlowym „Targówek” (13-22.12);
f) Turniej Szachowy zorganizowany wspólnie z Urzędem Dzielnicy Warszawa Targówek m.st. Warszawy i Szkołą Podstawową nr 84. 120 uczestników, 4 kategorie (20.02).
g) Spotkania Koła Sybiraków Prawobrzeżnej Warszawy oraz spotkania emerytów i rencistów z Koła nr 5 odbywają się raz w miesiącu.

F. Konkursy, przeglądy

1. 11.SPOTkania Teatrów Młodych będące już tradycją, znane w całej Polsce w środowisku teatrów amatorskich (28-29.02).
2. Scena Małego Aktora - spotkanie i przegląd dziecięcych teatrów amatorskich – nie jest to konkurs, ale jest aktor, który omawia spektakle i prowadzi warsztaty teatralne.
3. Festiwal Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora, w którym udział wzięło 10 chórów, 10 kabaretów, 21 zespołów (650 osób).
4. Konkurs Piosenki Solo Senior, w którym udział wzięło 31 osób.
5. Przegląd Zespołów i Indywidualnej Gitary Klasycznej „Gitarerra” (20.03), w którym udział wzięło 21 solistów, 6 duetów, 1 zespół.
6. Konkurs plastyczny „Ilustracje do bajek” (18.04),na który nadesłanych zostało 560 prac.
7. Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”: w eliminacjach dzielnicowych (24, 25.04) udział wzięło 175 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z 12 szkół podstawowych i 4 gimnazjów;
8. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych odbył się 15.04, udział wzięło 12 osób.

G. Cykl „Sobota dla Ciebie”

Cykl warsztatów artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Można wziąć udział w wybranych zajęciach. Formy: decoupage, witraż, akwarela, malarstwo, filcowanie, warsztaty fotograficzne, taneczne.

H. Akcje letnie, zimowe, wyjazdy

1. Mini-kolonie w Klewkach (28.06-3.07). 45 dzieci wzięło udział w wyjeździe. Odbywały się zajęcia plastyczne, teatralne i sportowe. Dodatkowo zwiedzanie i kąpiele w jeziorze.
2. Wakacje artystyczne w Poddąbiu (13-27.08). 40 dzieci. Zajęcia: fotograficzno-filmowe, plastyczne, sportowe.
3. Wczasy dla seniorów (28.08-10.09). Uczestniczyło w nich 45 osób.

I. Sekcje DK „Zacisze” działające w 2010 roku i frekwencja (średnia miesięczna):
1. Artystyczny Malec zajęcia plastyczno-taneczne dla maluszków 35 uczestników
2. Gałgankowy świat 9
3. Pracownia rysunku i malarstwa 105
4. Nitką inspirowane 15
5. Tkactwo artystyczne 10
6. Witraż 10
7. Bajkowa sztuka dziecka czyli plastyka i balet 45
8. Akwarela 10
9. Keyboard 13
10. Gitara 16
11. Pianino 8
12. Mały człowiek gra 9
13. Zespół wokalno-taneczny „Abrakadabra” 17
14. Śpiew klasyczny 4
15. Dziecięcy zespół tańca ludowego 11
16. Taniec nowoczesny 18
17. Formacja tańca nowoczesnego „Fame” 21
18. Breakdance 20
19. Taniec towarzyski 42
20. Dziecięcy Teatrzyk „Pinokio” 24
21. Teatr Akcja (do czerwca) 10
22. Młodzieżowe Studio Teatralne 20
23. Art Kuchnia 9
24. Artysta w każdym z nas 76
25. Akademia Malucha 23
26. Szachy 50
27. Język angielski (różne grupy zaawansowania) 76
28. Język francuski (do czerwca) 3
Od września:
29. Decoupage 6
30. Filcowanie 7
31. Język hiszpański 6
32. Taniec Solo 6
33. Akademia „Dotknij Sztuki” 68.

Łączna średnia miesięczna liczba uczestników stałych: 782

J. Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku Domu Kultury „Zacisze” liczył 185 studentów. Wykłady i seminaria odbywały się 2 razy w miesiącu w poniedziałki o godz. 12.00. Wspólne wyjścia kulturalno-integracyjne, zwiedzanie Warszawy, wizyty w muzeach, galeriach organizowane były raz w miesiącu w czwartki od godz. 13.00. Odbyło się 15 wykładów, 10 seminariów, 5 wyjazdów, 2 spotkania świąteczne, 1 koncert, 1 spektakl. Studenci wzięli udział w 14 wspólnych wyjściach kulturalno-integracyjnych. W ramach UTW działały następujące sekcje, warsztaty i 1 lektorat: Sekcje: Taniec integracyjny (20 uczestników), Gimnastyka dla seniorów (38), Brydż (23), Klub Ludzi Kulturalnych (od września Międzyuczelniany Klub Ludzi Kultury) (20), Klub Podróżnika (15), lektorat z języka angielskiego (29), warsztaty: plastyczne ( 29), komputerowe, w tym dla początkujących, średnio zaawansowanych i internetowe (63), psychologiczne (29), wokalne: Solo Senior (4), Classic Solo Senior (5), chór „Zacisze” (24), zespół wokalno-estradowy „Zaciszańska Nuta” (15).


Sprawozdanie przygotowała Katarzyna Tumiłowicz-Piotrowska
organizator działań artystycznych
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ DOMU KULTURY „ZACISZE”
W 2011 ROKU

A. Wydarzenia
B. Artystyczne soboty
C. Projekty
D. Zajęcia
E. Uniwersytet Trzeciego Wieku
F. Wyjazdy

A. WYDARZENIA
1. Festiwal Dzieci i Młodzieży „Artystyczny Targówek” Park Bródnowski. Miasteczko festiwalowe obejmujące różne formy działań animacyjnych. Prezentacje sceniczne w wykonaniu dzieci i młodzieży z placówek naszej dzielnicy. 541 wykonawców.
2. Mistrzostwa Polski w Boogie Woogie. Widowisko taneczne w Teatrze Rampa. 50 par zatańczyło boogie woogie. 350 osób oglądało mistrzostwa.
3. Wystawy: 5 wystaw rocznie. W galerii prezentowane są prace artystów profesjonalnych i amatorów. W roku 2011 gościli między innymi Antoni Fałat i Zuza Zejda Lewandowska oraz Krzysztof Hejke.
4. Z artystyczną wizytą w Tolkmicku. Animacje społeczności lokalnej: happening oraz warsztaty robienia mozaiki, fotograficzne, taneczne. Zespół „Zaciszańska nuta” koncertował w kościele, szkole i na rynku (19-22 V).
5. Familijne spotkania niedzielne - forma warsztatów. Świąteczne tradycje (17 IV, 200 uczestników), Otwarta niedziela artystyczna (11 IX, 100 uczestników), Moje Mikołaje (4 XII, 150 uczestników).
6. Przeglądy i konkursy teatralne, gitarowe, malarskie, recytatorskie, szachowe: Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek (30 I, 120 uczestników); VI Przegląd Zespołów i Indywidualnej Gitary Klasycznej „Gitarerra” (19 III, 100 uczestników); Przegląd Twórczości Artystycznej „Paleta” (20 III, 200 uczestników - konsekwencja: wystawa najlepszych w 2012 roku); XXXIV Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”- eliminacje dzielnicowe (23-24 III, 200 uczestników); 56. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (24 III, 20 uczestników); VII Scena Małego Aktora (9 IV, 60 uczestników).
7. X Festiwal Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora (26-27 II, łącznie 700 uczestników).
Łącznie 51 imprez w 2011 roku. Liczba uczestników 7336.
B. ARTYSTYCZNE SOBOTY
„Sobota dla Małych”. Zajęcia, które uczą i bawią. Budzą talent, wykorzystują wyobraźnię, pozwalają poznać sztukę. Muzyczne, plastyczne, modelarskie, doświadczalne.
„Sobota dla Dużych”. Formy aktywności twórczej dla młodzieży i dorosłych. Warsztaty decoupagu, witrażu, rysunku, filcowania, tworzenia biżuterii. Zawsze w grudniu „Bombowa sobota”, podczas
której powstają oryginalne bombki, zdobione lub tworzone różnymi technikami.
Łącznie 27 spotkań warsztatowych.
Akademia „Dotknij sztuki”. Zajęcia dla dzieci w wieku 2,5 - 5,5. Na każdym spotkaniu moduł 3 form zajęć: taneczne trele morele, paleta cudów (plastyka), warsztaty wprowadzające najmłodszych w świat emocji. 3 grupy wiekowe. Łącznie 54 dzieci + rodzice. 18 spotkań rocznie.

C. PROJEKTY
1. Projekty dofinansowane przez Komisję Europejską Program Młodzież w działaniu:
DynamicArt - warsztaty fotograficzne, budowa instalacji artystycznej (maj-październik)
mp3 - Młodzieżowa Przestrzeń Twórcza - artystyczne spotkanie młodzieży z Warszawy,
Davgaupils, Mińska (lipiec).
2. Projekt dofinansowany przez Polsko - Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży
„Face to face” - warsztaty artystyczne młodzieży z Warszawy i Vilkaviskis - fotograficzne, taneczne, plastyczne, wydanie katalogu z wywiadami międzykulturowymi (czerwiec).
3. Projekt dofinansowany przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki
„Nie tylko dla orłów” - warsztaty malarskie, taneczne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 113
Dom Kultury Zacisze jest partnerem projektu (wrzesień - czerwiec).
4. „Artysta w każdym z nas” - projekt artystyczny realizowany przez DK Zacisze dla
uczniów Szkoły Podstawowej Nr 84 - zajęcia rytmiczno taneczne - 5 klas (wrzesień-maj)

D. ZAJĘCIA
36 sekcji. 599 uczestników zajęć (średnia miesięczna w 2011).
Zima w mieście - 100 dzieci.
Oferujemy zajęcia muzyczne, manualne i plastyczne, taneczne, teatralne, kulinarne, edukacyjne, psychologiczne, lektoraty i warsztaty modelarskie.
NAZWA SEKCJI LICZBA UCZESTNIKÓW NAZWA SEKCJI LICZBA UCZESTNIKÓW
Breakdance 13 Witraż 6
Dziecięcy zespół tańca ludowego 9 Szkoła rysunku i malarstwa 5
Formacja Fame 16 Zespół wokalny „Abrakadabra” 13
Zespół „Sztajerek” 14 Gitara 15
Taniec nowoczesny 12 Keyboard 12
Taniec solo 6 Mały Muzyk 13
Taniec towarzyski 35 Pianino 9
Artystyczny Malec 15 Śpiew klasyczny 5
Bajkowa Sztuka Dziecka 32 Artysta w każdym z nas 50
Decoupage 6 Dziecięcy teatrzyk „Pinokio” 17
Filcowanie 6 Strefa rozwoju 9
Gałgankowy świat 6 Akademia Malucha 25
Mały Artysta 4 Pracownia mikromodelarstwa 25
Nitką inspirowane 12 Język angielski 72
Pracownia rysunku i malarstwa 71 ArtKuchnia 5
Pracownia malarstwa 17 Szachy 16
Tkactwo artystyczne 11 Język hiszpański 4
Wodą malowane 9 Zespół „Gitarerra” 4

E. Uniwersytet Trzeciego Wieku
Uniwersytet Trzeciego Wieku Domu Kultury Zacisze - 160 studentów.
Edukacja kulturalna: wykłady (15), seminaria (12); piątkowe spotkania Międzyuczelnianego Klubu Ludzi Kultury; wspólne wyjścia do muzeów (9); czwartkowe Spotkania z Filmem w NoveKino Praha (5)
Rozwijanie talentów i pasji: warsztaty wokalne Solo Senior i Classic Solo Senior, chór „Zacisze” i zespół wokalno-estradowy „Zaciszańska Nuta”, warsztaty muzyczne, plastyczne, plenery malarskie, spotkania Klubu Podróżnika, brydż.
Spełnianie marzeń: koncerty zespołu wokalno-estradowego „Zaciszańska Nuta” (22), koncerty chóru „Zacisze” (7), wystawy uczestników warsztatów plastycznych (2), udział w festiwalach i przeglądach.
Utrzymanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej oraz edukacja: kurs komputerowy dla początkujących i średnio zaawansowanych, lektorat z języka angielskiego, warsztaty psychologiczne, taniec integracyjny, gimnastyka, Nornic Walking.
Integracja: wyjazdy integracyjne (3) (Szwajcaria Chodzieska, Tolkmicko, Sucha), wczasy dla seniorów nad morzem.
Promocja: udział UTW w Senioraliach 2011 w Bibliotece Narodowej, udział UTW w GOLDEN AGE w Pałacu Prymasowskim.

F. WYJAZDY
1. Tolkmicko – animacja artystyczna mieszkańców miasteczka. Warsztaty fotograficzne, mozaiki,
happening na rynku, koncert.
2. Artystyczna wizyta u prof. Marka Kwiatkowskiego w skansenie w Suchej.
3. Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego” Zacisze” - piknik integracyjny Państwa Krupińskich w Markach.
4. Minikolonie dla dzieci w „Krainie mazurskich jezior” w Klewkach - warsztaty filmowe, plastyczne
5. Międzynarodowy obóz taneczno - sportowy - kraina nad Tanwią.
6. Artystyczne kolonie letnie nad morzem w Poddąbiu. Naszego bloga odwiedziło 4.500 osób.
7. Wczasy dla seniorów nad morzem z animatorem kultury.
8. Dolina Noteci - spotkanie integracyjno - artystyczne w Szamocinie
Plenery malarskie
1. Dla dorosłych z Pracowni Malarstwa w Pałacu w Nieborowie.
2. Plener dla dorosłych w Pałacu w Radziejowicach.

 

Sprawozdanie przygotowała
Katarzyna Tumiłowicz-Piotrowska
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ DOMU KULTURY „ZACISZE”

W 2009 ROKU

 

A. Projekty

B. Festiwal Dzieci i Młodzieży „Artystyczny Targówek”.

C. Cykl „Sobota dla Ciebie”.

D. Imprezy otwarte.

E. Konkursy, przeglądy, turnieje.

F. Akcje letnie, zimowe, wyjazdy.

G. Sekcje edukacyjno-artystyczne – wykaz i frekwencja.

H. Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 

A. Projekty realizowane przy wsparciu funduszy europejskich:

Przystanek Wolność

Czas trwania projektu: maj - grudzień 2009 r. Miejsce: Warszawa, Olecko, Vištitis i Vilkaviškis
Liczba bezpośrednich uczestników: 32 osoby, pośrednio 2 tysiące osób. Lider projektu: Dom Kultury „Zacisze”. Organizacje partnerskie: Młodzieżowa Rada Dzielnicy Targówek, Centrum Dzieci i Młodzieży w Vilkaviškis (Litwa),  Dziecięco Młodzieżowy Klub "Saulute" w Kłajpedzie (Litwa). Wsparcie finansowe Komisji Europejskiej w ramach Programu „Młodzież w działaniu”. Głównym tematem działań była odpowiedź na pytanie: Czy aktywność młodzieży na rzecz społeczności lokalnej to prawo wyboru czy konieczność? Ważnym celem grupy polsko-litewskiej było zwiększenie aktywności młodzieży w środowisku lokalnym, promowanie i porównanie mechanizmów zachęcających młodzież do podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym i regionalnym w obu krajach. W programie były spotkania z przedstawicielami władz samorządowych zajmujących się polityką młodzieżową w odwiedzanych miejscowościach. Pokazywały różne odcienie wolności w happeningach ulicznych i poprzez artystyczne działania warsztatowe. Organizowały akcje społeczne „Jesteśmy aktywni” i „Sztuka moim jedynym nałogiem” w swoich środowiskach lokalnych i porównywały ich sposób realizacji na wspólnych międzynarodowych spotkaniach. Efekty swojej pracy pokazali podczas dwóch konferencji przygotowanych w ramach projektu.

 

Usłysz nas

Czas trwania: 1 lutego – 31 października 2009 r. Miejsce realizacji: Warszawa
Liczba uczestników: 35 osób bezpośredni udział, pośredni 2,5 tys. osób. Wsparcie finansowe Komisji Europejskiej w ramach Programu „Młodzież w Działaniu” Projekt „Usłysz nas” to przedsięwzięcie o charakterze integracyjnym przygotowane przez Nieformalną Grupę „Aktywni to My”. Wzięły w nim udział osoby niesłyszące i słyszące. G
łówna część projektu składała się z trzech faz: Pierwszą z nich było zebranie grupy rówieśników, którzy oprócz grupy inicjatywnej brali udział w działaniach warsztatowych i produkcji filmu. Na wspólnych spotkaniach zostały omówione potrzeby związane z produkcją filmu, miejsca kręcenia poszczególnych scen, potrzebne rekwizyty itp. W tej fazie projektu odbyły się również działania warsztatowe (aktorskie, taneczne). Po wszystkich przygotowaniach, dograniu planów filmowych, wypożyczeniu potrzebnego sprzętu, wynajęciu sal itp. Rozpoczęło się  kręcenie filmu i montaż, a następnie wydanie płyty DVD.

Końcowa faza projektu to promocja filmu: konferencja „Aktywność głuchej i niedosłyszącej młodzieży oraz ich interakcje ze słyszącymi rówieśnikami” w Urzędzie Dzielnicy Targówek i Owczarek, Iwona Polańska-Ziemska, Ryszard Piotrowski, Janusz Mulak – malarstwo (26.04), Happening plastyczny w Teatrze Rampa (1.06), Adam Bojara – malarstwo (4.10), wystawa gobelinów w Teatrze Rampa (10.10), Rodzina Timochowych z Białorusi – malarstwo (8.11).

3. premiera filmu. Następnie cykl spotkań z młodzieżą za szkół, ośrodków kultury, ośrodków szkolno-wychowawczych.

 

B. Festiwal Dzieci i Młodzieży „Artystyczny Targówek”

Po raz pierwszy zorganizowaliśmy Festiwal Dzieci i Młodzieży „Artystyczny Targówek”, który  odbył się 24 maja 2009 w Parku Bródnowskim. Park był miasteczkiem dzieci i młodzieży, prezentacje sceniczne w wykonaniu amatorów (głównie) i profesjonalistów. Na scenie wystąpiło 606 młodych artystów amatorów z placówek edukacyjnych i kulturalnych naszej dzielnicy + 100 zaproszonych gości. Zatańczył litewski zespół ludowy z Centrum Dzieci i Młodzieży w Vilkaviškis, Dziecięca Rewia „Sylaba”, zagrał Jazz Combo-Volta oraz. Gościem specjalnym był zespół Arka Noego. Stworzyliśmy pasaż złożony z 25 stoisk, w których odbywały się   różnorodne zajęcia głównie dla dzieci – zajęcia plastyczne, manualne, zabawy zręcznościowe, sportowe, eksperymenty fizyczne i mnóstwo atrakcji oraz prezentacja oferty placówek. 

W Festiwalu „Artystyczny Targówek” udział wzięło: 10 przedszkoli, 6 szkół podstawowych, 2 zespoły  szkół, 3 gimnazja, 2 licea, 3 stowarzyszenia i oczywiście DK „Zacisze”.

 

C. Cykl „Sobota dla Ciebie”

Nowy cykl wprowadzony w sezonie 2009/2010 mający na celu przyzwyczajanie mieszkańców do sobotniej aktywności w DK. Odbywają się różnorodne warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Cykl dla dzieci pod nazwą „Dotknij sztuki” obejmuje godzinne zajęcia (0,5h taneczne, 0,5h plastyka) dla każdej z trzech grup wiekowych od 2 do 7 lat i jest bezpłatny. Dla młodzieży i dorosłych warsztaty są płatne (dla młodzieży cena bardzo atrakcyjna) proponujemy: decoupage, witraż, akwarela, malarstwo, filcowanie, warsztaty fotograficzne, dziennikarskie (bezpłatne), taneczne – salsa, breakdance. Warsztaty sobotnie spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem odbiorców.

 

D. Imprezy otwarte

1. Spotkanie Noworoczne Mieszkańców Zacisza – koncert Grzegorza Turnaua, w którym udział wzięło 180 osób.

2. Wystawy artystów profesjonalnych i amatorów. Do każdej wystawy wydawany jest katalog. Wernisaż uświetnia koncert. Artyści, których prace zostały wyeksponowane w galerii DK: Anna Leliwa – malarstwo olejne (1.02), plakat teatralny z kolekcji Sylwestra Marzocha (1.03), „Nitką malowane” – wystawa pokonkursowa (21.03), grupa eDialog: Eugeniusz Geno Małkowski, Ryszard „Świąteczne tradycje” (5.04), otwarta niedziela artystyczna (6.09), „Moje Mikołaje” (6.12) – otwarte warsztaty dla całych rodzin – bezpłatne zajęcia artystyczne mające na celu prezentację oferty Domu Kultury „Zacisze”, wykonanie przedmiotów artystycznych o tematyce świątecznej.

4. Otwarte spotkania z poezją i muzyką – 1 raz w miesiącu, prezentacja poezji, koncert muzyki klasycznej.

5. „Sąsiedzi Sąsiadom” – wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie kilku instrumentów – przewodzą dwie muzykalne rodziny prowadzące cały wieczór.

6. Wieczory tematyczne: Catharines i Wieczór Trzech Króli, podczas których prezentowane są zwyczaje.

7. Imprezy partnerskie:

a) Bal integracyjny „Muzykalne serce oddam” realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Działającym na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „HELP”;

b) Scena Muzyczna – prezentacja młodych wokalistów ze Studia Piosenki Tadeusza Konadora;

c) Dziecięca Stolica – zorganizowanie stoiska w pasażu (zajęcia manualne dla dzieci) oraz pokaz taneczny na estradzie podczas Dziecięcej Stolicy organizowanej od lat przez DK „Dorożkarnia” na terenie przy Pałacu Kultury i Nauki;

d) Konkurs „Ogród moje hobby” współorganizowany z Radą Osiedla Zacisze;

e) Tydzień ze sztuką – wystawa prac powstałych w pracowniach DK „Zacisze” w Centrum Handlowym „Targówek”;

f) Spotkania Koła Sybiraków Prawobrzeżnej Warszawy oraz spotkania emerytów i rencistów z Koła nr 5 odbywają się raz w miesiącu.

 

E. Konkursy, przeglądy, turnieje

1. 10SPOTkania Teatrów Młodych będące już tradycją, znane w całej Polsce w środowisku teatrów amatorskich.

2. Turniej Boogie Woogie o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, w którym udział wzięło 45 par tanecznych z klubów z całej Polski;

3. Mistrzostwa Warszawy w Boogie Woogie oraz Turniej Rock’n’Rolla Sportowego – 40 par tańczących boogie i 40 par tańczących rock’n’rolla;

4. Scena Małego Aktora – spotkanie i przegląd dziecięcych teatrów amatorskich – nie jest to konkurs, ale jest juror, który omawia spektakle oraz warsztaty teatralne;

5. Festiwal Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora, w którym udział wzięło 11 chórów, 10 kabaretów, 22 zespoły (576 osób)

6. Konkurs Piosenki Solo Senior, w którym udział wzięło 25 osób

7. Przegląd Zespołów i Indywidualnej Gitary Klasycznej „Gitarerra” (14.03), w którym udział wzięło 13 solistów, 4 duety, 1 zespół.

8. Konkurs plastyczny „Nitką malowane” (21.03), który składał się z dwóch części: A rękodzieło, B prace plastyczne z wykorzystaniem nitki. W części A udział wzięło 45 uczestników, którzy zgłosili 168 prac, w części B zostało zgłoszonych 250 prac.  

9. Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka” – w eliminacjach dzielnicowych udział wzięło 200 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów;

10. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych odbył się 1.04, udział wzięło 12 osób.

 

F. Akcje letnie, zimowe, wyjazdy

1. Mini-kolonie w Klewkach (29.06-4.04). 45 dzieci wzięło udział w wyjeździe. Odbywały się zajęcia plastyczne, taneczne i warsztaty fotograficzno-filmowe. Dodatkowo zwiedzanie i kąpiele w jeziorze.

2. Wakacje artystyczne w Darłówku (12-25.08). 45 dzieci. Zajęcia: szlachetna samoobrona i poznawanie kultury japońskiej, plastyka.

 

G. Sekcje DK „Zacisze” działające w 2009 roku i frekwencja (średnia miesięczna):

1. Zajęcia plastyczno taneczne dla maluszków – 27 uczestników

2. Gałgankowy świat – 10

3. Pracownia rysunku i malarstwa – 98

4. Nitką inspirowane – 21

5. Witraż – 10

6. Bajkowa sztuka dziecka czyli plastyka i balet – 43

7. Akwarela – 12

8. Keyboard – 12

9. Gitara – 19

10. Pianino – 6

11. Mały człowiek gra – 12

12. Zespół wokalno-taneczny „Abrakadabra” – 18

13. Śpiew klasyczny – 4

14. Studio piosenki rozrywkowej – 6

15. Dziecięcy zespół tańca ludowego – 4

16. Taniec nowoczesny – kurs – 23

17. Formacja tańca nowoczesnego „Fame” – 24

18. Taniec towarzyski – 46

19. Dziecięcy Teatrzyk „Pinokio” – 10

20. Teatr Graf (od września Akcja) – 10

21. Młodzieżowe Studio Teatralne – 19

22. Art Kuchnia – 9

23. Co to? Kto to? i Hopsa SA – zajęcia edukacyjne dla najmłodszych dzieci – 12

24. Artysta w każdym z nas – 56

25. Akademia Malucha – 26

26. Szachy – 32

27. Język angielski (różne grupy zaawansowania) – 75

28. Język francuski – 3

29. Poeci – 15

Od września:

30. Język japoński – 5 uczestników

31. Mały artysta – 10

32. Breakdance – 7.

Łączna średnia miesięczna liczba uczestników stałych: 684.

 

H. Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku Domu Kultury „Zacisze” liczył 210 studentów. Wykłady i seminaria odbywały się 2 razy w miesiącu w poniedziałki o godz. 12.00. Wspólne wyjścia kulturalno-integracyjne, zwiedzanie Warszawy, muzeów organizowane były raz w miesiącu w czwartki o godz. 11.00. Odbyło się 20 wykładów, 3 seminaria, 2 spotkania świąteczne, 1 recital, 1 spektakl. Studenci wzięli udział w 12 wyjściach kulturalno-integracyjnych, 1 warsztatach wokalno-integracyjnych, w 1 wycieczce. W ramach UTW działały następujące sekcje, warsztaty i 1 lektorat. Sekcje: Taniec integracyjny dla seniorów (20 uczestników), gimnastyka dla seniorów (85), brydż (25), Klub Ludzi Kulturalnych (16), lektorat z języka angielskiego (33), warsztaty: plastyczne (32), komputerowe (81), wokalne: Solo Senior (10), Classic-Solo Senior (6), Chór Zacisze (23), zespół wokalno-estradowy „Zaciszańska Nuta” (15).

 

Sprawozdanie przygotowała Katarzyna Tumiłowicz-Piotrowska

organizator działań artystycznych

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ DOMU KULTURY „ZACISZE”W DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY W ROKU 2008

 


PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ, MINISTERSTWA KULTURY I DZIECZICTWA NARODOWEGO ORAZ FUNDACJI


1. „Język sztuki zbliża” to przedsięwzięcie wielokulturowe i ekologicznie. Jego realizacja odbyła się w miejscowości Vištitis u zbiegu trzech granic: polskiej, litewskiej i rosyjskiej. Wzięło w nim udział 30 młodych osób z Domu Kultury „Zacisze” w Warszawie oraz Centrum Dzieci i Młodzieży w Vilkaviškis. W ciągu pięciodniowego spotkania, podczas różnorodnych warsztatów artystycznych, m.in.: malarskich, fotograficznych, tanecznych, młodzież szukała wspólnych korzeni europejskich w naszych kulturach narodowych, nabywała nowych umiejętności. Dużą część zajęć poświęciła ekologii i porównaniu działań podjętych w obu krajach. Razem odbyła wspólną kilkukilometrową, pieszą wyprawę po parku krajobrazowym, w którym mieszkała. Odnalezione rzadkie gatunki roślin zostały uwiecznione w działaniach malarskich i fotograficznych. Nowoczesne środki przekazu, a w szczególności internet, pozwoliły na redagowanie wspólnego bloga z działań i przygotowanie prezentacji multimedialnej. W projekcie wzięły również udział osoby niepełnosprawne i z dysfunkcją słuchu. Termin: 2 czerwca - 31 lipca 2008r. Miejsce wymiany młodzieżowej: Vištitis (Litwa)
Dofinansowanie: Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Partnerzy: Dom Kultury "Zacisze" w Warszawie, Centrum Dzieci i Młodzieży w Vilkaviškis (Litwa).
2. „Projekt „Stacja WKD – warszawska kuźnia debiutów” to międzynarodowe spotkanie artystyczne młodzieży z Polski, Litwy i Łotwy jest pewnego rodzaju kontynuacją wcześniej podjętych działań. Sam tytuł jest bardzo symboliczny. WKD – Warszawska Kolej Dojazdowa – oznacza pewną przebytą drogę, małe stacyjki, na których spotkaliśmy się już wcześniej w wymianach dwustronnych, by podczas realizacji tego projektu spotkać się na stacji głównej, tym razem już podczas wymiany trójstronnej z partnerami poznanymi wcześniej. WKD oznacza również warszawską kuźnię debiutów. Zamysłem jest, by wszystkie działania artystyczne realizowane podczas tygodniowego spotkania miały swoich mistrzów i debiutantów. Każdy z nas w pewnym etapie realizacji projektu będzie pełnił obie funkcje. Nabyte umiejętności pozwolą nam w sposób artystyczny, za pomocą prac malarskich, wlepek, fotografii, happeningu pokazać nasze zainteresowania, nurtujące nas pytania. Termin projektu: 1 maja - 31 lipca 2008 r.
Wsparcie finansowe Komisji Europejskiej w ramach Programu "Młodzież w działaniu". Partnerzy: Dom Kultury "Zacisze", Centrum Dzieci i Młodzieży w Vilkaviškis (Litwa), Szkoła Sportowa w Rydze (Łotwa). Temat: "Via Baltica – droga która łączy? Artystyczna dyskusja na temat podobieństw i różnic kulturowych w życiu młodzieży z Łotwy, Litwy i Polski".


IMPREZY OTWARTE

Noworoczne Spotkanie Mieszkańców Zacisza z Gwiazdą (6 stycznia)

Gilette des Rois – wieczór Trzech Króli po francusku – obchody święta w kulturze francuskiej. Wieczór przygotowany przez Ewę Gorczycką- Pieniak (lektor języka francuskiego) oraz uczestników lektoratu języka francuskiego z DK „Zacisze”.

Święto Arlekina - karnawałowy wieczór ostatkowy.
„Mam przyjaciela psa”. Spotkanie przedszkolaków w ramach II. edycji wernisażu konkursu plastycznego „Mam przyjaciela psa” (24 kwietnia)
„Dni Przedszkolaka” w Centrum Handlowym „Targówek” W programie: Występ dzieci z Akademii Malucha i zespołu wokalno-tanecznego ABRAKADABRA, budowa wielkiego smoka z klocków lego (5 kwietnia).
Ogólnopolska konferencja „Tu zaczyna się Warszawa” pt.: „Integracja, animacja oraz rozwój społeczności lokalnej przy przygotowaniu i realizacji projektów dofinansowanych przez Unię Europejską”. (19-22 kwietnia)

Piknik Rodzinny na Zaciszu
Prezentacje na scenie:
Prezentacja sekcji Domu Kultury „Zacisze”:

 • zespół wokalny „Abrakadabra”
 • dzieci z Akademii Malucha
 • Studio Piosenki Rozrywkowej
 • Dziecięcy Teatrzyk Pinokio
 • pokaz tańca nowoczesnego
 • pokaz tańca boogie woogie
 • Bajkowa Sztuka Dziecka
 • Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego
 • Performance „Stacja migawki” – finał projektu „Stacja WKD – Warszawska Kuźnia Debiutów


Zespoły zaproszone przez Domu Kultury „Zacisze”, m.in.:

 • Przedszkole Nr 95 im. Króla Maciusia I w Warszawie
 • Akademia sztuk walki i Fitnessu Andrzeja Nowaczuka 
 • Szkoła Podstawowa nr 84 w Warszawie
 • Akademia Tańca „Grace”
 • Taniec towarzyski – Dom Kultury „Raszyn”
 • Studio Piosenki Tadeusza Konadora
 • AIESEC POLSKA -prezentacja programu
 • Czeczeński Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego SERLO
 • Koncert zespołu Trebunie Tutki - Muzyka Góralska


Catherines
Święta Katarzyna w kulturze francuskiej – wieczór przygotowany przez Ewę Gorczycę- Pieniak (lektor języka francuskiego) oraz lektoratu języka francuskiego.

ŚWIĘTO ARLEKINA W programie spotkania znalazły się m.in.: opowieść o historii kostiumu Arlekina i masek karnawałowych. przedstawienie dziecięcego teatru „PINOKIO” (1 lutego)

Promocja płyty zespołu Gitarerra „Spotkanie z gitarą” i książki Jana Kasprzyka „Miniatury na gitarę” (21 października, 8 listopada)

Otwarte spotkania z literaturą. Spotkania z udziałem literatów, krytyków literatury, poetów.

Artystyczny Upominek z Zacisza w Centrum Handlowym Targówek (15-21 grudnia)

OTWARTE WEEKENDY

Artystyczna radość tworzenia z Zaciszem. Warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dni Targówka w Domu Kultury „Zacisze”. W programie: Rock´n´roll, boogie woogie, taniec towarzyski. 20 czerwca (piątek)
Palmowa Niedziela. Rodzinne warsztaty świąteczne. W programie: przygotowanie wielkanocnych wypieków, robienie świątecznych dekoracji, ozdabianie jajek, tworzenie prawdziwych pisanek, przygotowanie wielkanocnych prezentów (16 marca).

Moje Mikołaje Otwarte zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych: własnoręczne wykonywanie ozdób choinkowych, kartek świątecznych, zabawek z papieru, upominków, malowanie na szkle i szycie artystyczne (7 grudnia).
Weekend ze szkłem. Warsztaty z witrażu (25-26 października, 15-16 listopada)
Weekendowe warsztaty DJ-ów, breakdance (25 października)
CAPOEIRA Warsztaty taneczno-muzyczne połączone ze sztuką walki (19-20 stycznia, 4-5 października)

Warsztaty taneczne. W programie: salsa, bachmata, merengue, rueda dla początkujących
Kursy tańca towarzyskiego. W programie: walc, tango, rock´n´roll, samba, cha-cha, disco...

IMPREZY PARTNERSKIE

1. Tańce polskie dla dzieci – cotygodniowa, bezpłatna, taneczna edukacja regionalna z elementami rytmiki. Zajęcia dla uczniów I-III klas Szkoły Podstawowej nr 84 i Szkoły Podstawowej nr 52.
2. Bal integracyjny „Muzykalne serce oddam” – współorganizator: Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Help”. Dom Kultury „Zacisze” użyczył sale teatralną, przygotował występy artystyczne dzieci, zabawy taneczno-integracyjne (14 stycznia).
3. Scena Muzyczna Tadeusza Kondora z cyklu „Jeszcze nieznani” – prezentacje uczniów ze Studia Tadeusza Konadora. Dom Kultury „Zacisze” użycza sali teatralnej z nagłośnieniem.
4. „Dziecięca Stolica” – IX Plenerowe Spotkania Dziecięcych Twórców Ruchu Amatorskiego. Organizator: DK „Dorożkarnia”. Dom Kultury „Zacisze” zaprezentował stoisko – gdzie odbyły się zajęcia dla dzieci. Na scenie estradowej wystąpiły pary taneczne z Klubu Boogie Rock oraz formacja tańca nowoczesnego. Grupa dzieci i młodzieży z pracowni artystycznych DK „Zacisze” wzięła udział w happeningu plastycznym.
5. Wystawa malarstwa prac dziecięcych z pracowni rysunku i malarstwa w Łazienkach Królewskich (Wodozbiór) (1- 13 czerwca).
6. Występ dzieci i młodzieży (Wodozbiór) (1 maja ).
7. Wystawa malarstwa grupy dorosłych artystów-amatorów z pracowni rysunku i malarstwa DK „Zacisze” w Radziejowicach.(21 czerwca 2008 -9 maja 2009).
8. Wystawa malarstwa grupy dorosłych artystów-amatorów z pracowni rysunku i malarstwa DK „Zacisze” w Łazienkach Królewskich (Ermitaż) (4-28 listopada).
9. Otwarty Weekend Artystyczny w Centrum Handlowym Targówek., bezpłatne zajęcia dla dzieci. Wariacje z bibułą. Prezentacja oferty DK „Zacisze” na sezon 2008/2009 (6 września).
10. „Ogrody moje hobby” – rozstrzygnięcie X konkursu na najpiękniejszy ogród zorganizowany przez Radę Osiedla Zacisze. Dom Kultury „Zacisze” zapewnił wystawę fotografii ogrodów, wystawę artystyczną oraz potańcówkę integrującą miłośników zieleni i pięknych ogrodów (28 września).
11. Sybiracy – spotkania Związku Sybiraków prawobrzeżnej Warszawy. Dom Kultury „Zacisze” raz w miesiącu użycza sali teatralnej, współorganizuje imprezy oraz przygotowuje pokazy artystyczne dopełniające spotkania.
12. Emeryci – spotkanie Związku Emerytów i Rencistów Koła Nr 5 – Zacisze. Dom Kultury „Zacisze” raz w miesiącu użycza sali teatralnej, współorganizuje imprezy oraz przygotowuje pokazy artystyczne dopełniające spotkania.

WYJAZDY INTEGRACYJNO-TEMATYCZNE

1. Wyjazd teatralno-integracyjny Teatru „Pinokio” i Teatru „Raj” przy parafii Sw. Marka Ewangelisty (18-19 października).
2. Radziejowice - Plener malarski dla dorosłych
3. Litwa-Vistytis i okolice. Międzynarodowy plener malarski dla dorosłych W programie: warsztaty malarskie i taneczne, zwiedzanie Dworku Gawrońskich i ciekawych miejsc rejonu Suwalkija, wędrówki piesze (20-25 maja).
4. Szczawnica 2008. Plener malarski dla dzieci i dorosłych (30 kwietnia-5 maja).


AKCJE FERYJNO-WAKACYJNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH

Zima w mieście 11-22 lutego 2008
1. Zajęcia artystyczne i ruchowe w Domu Kultury „Zacisze”: zajęcia teatralne, tkactwo, malarstwo akwarelowe i pastelowe, szachy, ping-pong, robótki ręczne, zabawa z tekturą i brystolem, art. kuchnia, gałganki, szachy, wycinanki ornamentowe, kukiełki, teatr cieni, kaligrafia i tworzenie masek, warsztaty grafiki komputerowej połączone z malarstwem, gry i zabawy, czerpanie papieru, witraż,
2. Wycieczki: 

 • Łucznica – warsztaty ceramiki, ognisko. Zabieramy ze sobą kiełbaski i bułeczki.
 • Park Kultury w Powsinie – kręgle oraz Muzeum Opowiadaczy w Konstancinie-Jeziornej. Należy zabrać kapcie na zmianę do kręgielni.
 • Szkoła Jazdy Konnej PATATAJ w Kaniach – zwiedzanie stadniny, dosiadanie koni, ognisko. Zabieramy ze sobą kiełbaski i bułeczki.

3. Feryjnej Szkółki Szlachetnej Samoobrony, prowadził: sensei Andrzej Nowaczuk III dan, Studio akwareli
4. Kurs tańca towarzyskiego dla młodzieży, studentów i dorosłych w godzinach popołudniowo-wieczornych.

5. Pokaz wschodnich sztuk walki z udziałem zaproszonego gościa,

Codziennie z akcji „Zima w mieście” korzystało ~ 150 osób. Serwowane były ciepłe posiłki.

Lato w mieście
1. Minikolonie w Przewięzi nad Jeziorem Białym koło Augustowa w terminie: 23 - 28 czerwca 2008 r. (6 dni)

2. Obóz młodzieżowy LITWA – Vištytis i okolice tylko z nałogami artystycznymi ! w terminie: 30 czerwca - 5 lipca 2008 r. (6 dni)

3. Kolonie artystyczne nad morzem w Darłówku koło Koszalina w terminie: 7 - 21 sierpnia 2008 r. (15 dni).
4. Międzynarodowy obóz taneczny Boogie Rock w Wólce Biskiej w terminie: 16 - 29 sierpnia 2008 r. (14 dni)
5. Wczasy dla Seniorów z animatorem kultury w Jastrzębiej Górze nad morzem w terminie: 9 - 21 czerwca 2008 r. (14 dni) Pogram realizowany był pod kierunkiem animatorów – aktywnych wolontariuszy skupionych wokół działań DK „Zacisze”. W programie: czynny odpoczynek – zwiedzanie ciekawych miejsc i miejscowości nadmorskich, wieczorki taneczne, ogniska.
6. Wczasy z animatorem kultury w Darłówku nad otwartym morzem koło Koszalina w terminie: 22 sierpnia - 4 września 2008 r. (14 dni) Pogram realizowany był pod kierunkiem animatorów – aktywnych wolontariuszy skupionych wokół działań DK „Zacisze”. W programie: czynny odpoczynek – zwiedzanie ciekawych miejsc i miejscowości nadmorskich, wieczorki taneczne, ogniska.

FESTIWALE, PRZEGLĄDY, TURNIEJE I KONKURSY

Imprezy poniższe oraz ujęte w kalendarzu imprez mają na celu:

 • upowszechnianie dorobku ruchu amatorskiego
 • jednoczenie się ludzi o wspólnych zainteresowaniach
 • nawiązanie współpracy miedzy ośrodkami kultury w kraju i za granicą.
 • Wstęp na wymienione imprezy w 95% jest bezpłatny:
 • VII Festiwal Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora – prezentacja twórczości Seniorów, promocja i wspieranie ruchu amatorskiego, próba wyłonienia nowych talentów. Ważnym aspektem jest pobudzenie aktywności środowiska Seniorów, jak również próba zwrócenia uwagi ich najbliższych, rodzin, znajomych, mediów i prasy na działania podejmowane przez Seniorów, na organizację czasu wolnego. To również próba analizy kierunków i form, które uprawiają (9-10 lutego).
 • Konkurs piosenki SOLO Senior w kategoriach: soliści, duety, trio ( 17 lutego)
 • 9.SPOTkania Teatrów Młodych – nowa formuła przeglądu amatorskich teatrów młodzieżowych, która ma być konfrontacją młodzieży zainteresowanej teatrem, mającej podobne założenia, a realizującej je na wiele sposobów. W przeglądzie wezmą udział teatry amatorskie działające w ośrodkach kultury, jak również powstałe w ramach projektów finansowanych ze środków Narodowej Agencji Programu MŁODZIEŻ. Dom Kultury „Zacisze” opłaca noclegi uczestników, warsztaty oraz moderatora – krytyka teatralnego. Celem SPOTu jest otwieranie się na ludzi młodych pragnących tworzyć własny teatr w różnej formie (1-2 marca).
 • Konkurs plastyczny – ma zasięg ogólnowarszawski. Adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół, domów kultury oraz innych placówek kultury. Celem jest popularyzacja i rozwijanie zdolności plastycznych, kształtowanie wyobraźni dzieci. Oceniana jest tu oryginalna i swobodna interpretacja nawiązująca do tematu (25 marca).
 • Gitarerra – III Przegląd zespołów i indywidualnej gitary klasycznej. Celem jest propagowanie gry na gitarze klasycznej w Polsce (15 marca).
 • Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka” – organizacja eliminacji dzielnicowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. DK „Zacisze” użycza Sali teatralnej i opłaca jury (21 marca).
 • Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje dzielnicowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych w czterech kategoriach: turniej recytatorski, „Wypowiedziane ze słowa”, teatrów jednego aktora, poezji śpiewanej. DK „Zacisze” użycza sali teatralnej i opłaca jury (4 marca).
 • Turniej Boogie Woogie o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy – pierwszy wiosenny turniej taneczny. Po raz pierwszy zorganizowany w 1997 r. Celem jest popularyzacja kultury tańca boogie woogie i rock’n’rolla sportowego, sportowa rywalizacja i prezentacja par tanecznych. DK „Zacisze” sponsoruje nagrody i puchary dla uczestników turnieju (24 marca).
 • IV Scena Małego Aktora – gospodarzami projektu są dwa teatry dziecięce działające w DK „Zacisze”. Celem spotkania jest integracja dzieci o wspólnych zainteresowaniach, pokazanie dorobku artystycznego i doskonalenie warsztatu aktorskiego i reżyserskiego (19 kwietnia).
 • Mikołajkowe Otwarte Mistrzostwa Warszawy Boogie Woogie i Turniej Rock’n’rolla Sportowego – gospodarzami jest Klub Tańca Boogie Rock działający w DK „Zacisze”. Celem Mistrzostw jest przegląd i konfrontacja umiejętności tanecznych oraz aktualnych trendów i zjawisk. Uczestnicy cenią sobie wysoki poziom, profesjonalizm i możliwość spotkania się w kręgu miłośników boogie woogie (6 grudnia).


POECI

Grupę tworzą poeci amatorzy, ludzie w różnym wieku, z różnymi doświadczeniami. W większości są to osoby starsze, lale nadal młode duchem. Łączy ich podobna wrażliwość, zbliżone spojrzenie na świat, na drugiego człowieka. Pisanie wierszy to dla nich sposób na życie.
Warsztatowe spotkania poetów-amatorów oraz wieczory poezji. Raz lub dwa razy w miesiącu odbywają się profesjonalne warsztaty poetyckie. Grupa występowała gościnnie w innych placówkach kulturalnych, organizowała otwarte wieczory poetyckie, wspólnie zwiedzała wystawy.

SENIORZY

Promujemy program aktywnego starzenia się. Pomagamy w odkrywaniu nowych zainteresowań, motywujemy do nawiązywania kontaktów, nabywania nowej wiedzy, ucieczki przed samotnością.
Cotygodniowe zajęcia bezpłatne:
1. Taniec integracyjny dla seniorów – nauka układów choreograficznych oraz tańców pochodzących z różnych stron świata. Ma charakter spotkań integracyjnych dla seniorów.
2. SOLO Senior – indywidualne zajęcia wokalne dla Seniorów.
3. „Zaciszańska Nuta” – zespół wokalno-estradowy dla seniorów.
4. Chór „Zacisze” – zajęcia raz w tygodniu.
5. Gimnastyka geriatryczna poprawiająca sprawność fizyczną seniorów
Imprezy
1. Wieczorki taneczne – 2-3 razy w miesiącu we środy z towarzyszeniem DJ’a.
2. Autokarowa majówka integracyjna dla słuchaczy do Broku nad Bugiem (26 maja).
3. Podlasie Warsztaty wokalno-integracyjne (3-6 października)
4. Muzyczne warsztaty szlakiem Mickiewicza na Białorusi – integracyjny wyjazd zespołu „Zaciszańska Nuta”i studentów UTW z DK „Zacisze”. W programie: warsztaty wokalne, zwiedzanie białoruskich Kresów Rzeczypospolitej: Brześć, Kobryń, Baranowicze, Nowogródek, Mińsk, Postawy, Wilno, występy, spotkania z weteranami Republiki Białorusi. ( 30 maja-5 czerwca).
5. Wczasy nad morzem (2 turnusy) z animatorem kultury, seniorem, wolontariuszem.
Muzyka, wykłady z zakresu kultury zdrowotnej, recitale, koncerty, wspólne wyjścia do kina, galerii i teatru (bilety dofinansowane do czerwca w 50% przez Dom Kultury „Zacisze”).

SYBIRACY

Spotkania Związku Sybiraków prawobrzeżnej Warszawy. Dom Kultury „Zacisze” raz w miesiącu użycza sali teatralnej, prezentuje program artystyczny dopełniający spotkania.


OFERTA DOMU KULTURY „ZACISZE”

ZAJĘCIA MANUALNE I PLASTYCZNE

BAJKOWA SZTUKA DZIECKA
Zajęcia plastyczno-baletowe dla dzieci w wieku 5-9 lat. Zajęcia plastyczne - rozwijanie wyobraźni, elementy scenografii i kostiumów do bajek, balet – nauka tańca klasycznego, praca nad synchronizacją ruchu.
Instruktorzy: Maria Kiesner - plastyka i Sławomir Łupiński -balet.
Grupa początkująca dla dzieci w wieku 5-9 lat , kontynuacja dla dzieci w wieku 5-6 lat i w wieku 7-9 lat.
 

TKACTWO ARTYSTYCZNE
Instruktor Teresa Szczepańska.

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA
Warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Instruktor Bogusława Ołowska.
Instruktor Mirosława Matuszewska.

AKWARELA, GWASZ, TEMPERA, AKRYL
Warsztaty dla młodzieży i dorosłych.
Instruktor Teresa Ledzińska.
Zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej.

ZABAWA Z NITKĄ
Haft artystyczny, Richelieu, krzyżykowy – haftowane obrusy, serwetki i elementy dekoracyjne.
Instruktor Danuta Odyniec.
Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

PRACOWNIA WITRAŻU
Nauka robienia witraży metodą Tiffany’ego.
Instruktor Katarzyna Tumiłowicz-Piotrowska.

ZAJĘCIA TANECZNO-PLASTYCZNE dla maluszków
Zabawy taneczno-rytmiczne oraz zajęcia plastyczne.
Instruktorzy: Dorota Koch - plastyka i Robert Kulesza -taniec.

GAŁGANKOWY ŚWIAT
Patchwork, artystyczne torebki, wykorzystanie koralików i innych elementów ozdobnych.
Instruktor Dorota Koch.
Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 


MUZYKA

KEYBOARD
Nauka gry na instrumentach klawiszowych. Zajęcia indywidualne i w duecie.
Instruktorzy: Anna Moszczyńska (do czerwca 2008 r.) Wiesław Leśniewski.
Alicja Czołpińska (od września 2008 r.)

GITARA
Indywidualna nauka gry na gitarze klasycznej.
Instruktor Jan Kasprzyk.

GITARERRA – zespół gitarowy
Instruktor Jan Kasprzyk.

PIANINO
Nauka gry na pianinie.
Instruktor Julia Greke.
Zajęcia indywidualne.

MAŁY CZŁOWIEK GRA
Nauka gry na instrumentach dla dzieci w wieku przedszkolnym, zajęcia indywidualne.
Zabawa z piosenką. Forma zajęć dostosowana do wieku dziecka.
Instruktor Julia Greke.

ABRAKADABRA - dziecięcy zespół wokalno-taneczny
Nauka piosenek, praca z mikrofonem, barwne stroje, udział w koncertach i konkursach.
Instruktor Elżbieta Wrzosek.
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat.

ŚPIEW KLASYCZNY (od września 2008 r.)
Zajęcia indywidualne (40 min.). Emisja głosu, ćwiczenia oddechowe, dykcja, warsztaty interpretacji pieśni i arii.
Instruktor Julia Greke.

STUDIO PIOSENKI ROZRYWKOWEJ
Zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży. Warsztaty z zakresu interpretacji piosenki i emisji głosu, praca z mikrofonem.
Instruktor: Magdalena Ptaszyńska (do czerwca 2008 r.), Aleksandra Utracka-Skoczeń (od września 2008 r.).


TANIEC

DZIECIĘCY ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO
Ćwiczenia na koordynację ruchową, tańce regionalne i narodowe oraz śpiew. Zajęcia dla dzieci z klas I-IV szkoły podstawowej.
Instruktor Barbara Gmyz.

ZAJĘCIA TANECZNO-PLASTYCZNE dla maluszków
Zabawy taneczno-rytmiczne oraz zajęcia plastyczne.
Instruktorzy: Dorota Koch i Robert Kulesza.

KURS TAŃCA NOWOCZESNEGO
Z elementami tańca jazzowego, dyskotekowego i współczesnego.
Instruktor Robert Kulesza.
Grupa początkująca w wieku 7-14 lat, zaawansowana w wiek 9-18.

TANIEC TOWARZYSKI dla dorosłych
Walc, tango, rock’n’roll, samba, cha-cha, disco...
Instruktor Robert Kulesza.
grupa początkująca, średnio zaawansowana i zaawansowana.

BAJKOWA SZTUKA DZIECKA
Zajęcia plastyczno-baletowe dla dzieci w wieku 5-9 lat. Zajęcia plastyczne - rozwijanie wyobraźni, elementy scenografii i kostiumów do bajek, balet – nauka tańca klasycznego, praca nad synchronizacją ruchu.
Instruktorzy: Maria Kiesner i Sławomir Łupiński.
Grupa początkująca dla dzieci w wieku 5-9 lat, kontynuacja dla dzieci w wieku 5-6 lat i 7-9 lat.
 

KLUB BOOGIE ROCK
Klub tańca boogie woogie i rock’n’rolla ma na swoim koncie liczne sukcesy.
Tancerze biorą udział w przeglądach i konkursach.
Występują podczas imprez organizowanych przez Dom Kultury „Zacisze” i zaprzyjaźnione placówki.
Instruktor Robert Kulesza.


TEATR

DZIECIĘCY TEATRZYK „PINOKIO”
Zajęcia teatralne dla dzieci w wieku 6-12 lat. W programie przygotowanie przedstawień i udział w przeglądach teatralnych.
Instruktor Czesława Abramczyk.
.

TEATR „GRAF”
Warsztaty teatralne dla młodzieży w wieku 13-15 lat. Scenki rodzajowe, realizacja najciekawszych pomysłów.
Instruktor Czesława Abramczyk.

MŁODZIEŻOWE STUDIO TEATRALNE
Warsztaty teatralne dla młodzieży licealnej i studentów. Praca nad głosem i ciałem, elementarne zadania aktorskie, sceny aktorskie z tekstem i bez tekstu (pantomima).
Instruktor Sebastian Skoczeń.

COŚ DLA CIAŁA

FIGURA
Ćwiczenia rehabilitacyjne z elementami stretchingu i callaneticsu.
Instruktor Anna Pałczyńska.

ART. KUCHNIA
Rodzinne gotowanie artystyczne i zdrowe. Kuchnia narodów. Nakrycie stołu.
Instruktor Elżbieta Cieślak.


EDUKACJA

MŁODZIEŻ
Program fotograficzno-filmowy skierowany do młodzieży interesującej się historią.
Koordynator Zbigniew Darda.

ARTYSTA W KAŻDYM Z NAS
Projekt edukacyjny dla klas I-III ze Szkoły Podstawowej nr 84 i Szkoły Podstawowej nr 52.
*Zajęcia taneczno- muzyczne – tańce regionalne i narodowe.
Instruktor Barbara Gmyz.
*Zespół instrumentalny – elementy rytmiki, umuzykalnienie, podstawy nauki gry na instrumentach.
Instruktor Jan Czerwiński.

AKADEMIA MALUCHA
Codzienne zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat w godz. 8.30-13.00 (dzieci młodsze) i w godz. 8.30-13.30 (dzieci starsze).
Zajęcia edukacyjne, zabawy ogólnorozwojowe, poznawanie wartości i nauka zachowań poprzez zabawę, praca na scenie, nauka recytacji, zabawa w teatr.
Opiekun grupy Czesława Abramczyk.
* Zajęcia rytmiczno-taneczne obejmujące ćwiczenia na koordynację ruchową, tańce narodowe, gry i zabawy ze śpiewem i muzyką.
Instruktor Barbara Gmyz.
* Minipracownia plastyczna, czyli poznawanie barw i warsztaty malarskie.
Instruktor Bogusława Ołowska.
* Gimnastyka korekcyjna poprawiająca sprawność ruchową i fizyczną dzieci.
Instruktor Iwona Włodarczyk.
* Umuzykalnienie, podstawy gry na instrumentach
Instruktor Jan Czerwiński.
* Język angielski dla chętnych za dodatkową opłatą.
Lektor Małgorzata Gałęcka.

JĘZYK HISZPAŃSKI
W programie: gramatyka, odpowiednia wymowa i intonacja, umiejętność komunikowania się.
Grupa średnio zaawansowana.
Lektor Anna Chirkowska (do czerwca 2008 r.).

JĘZYK FRANCUSKI
Grupa początkująca i średnio zaawansowana.
Lektor Ewa Gorczycka-Pieniak.

JĘZYK ANGIELSKI
Różne grupy wiekowe i stopnia zaawansowania.
Lektor Małgorzata Gałęcka.
Zajęcia dla dzieci i młodzieży.

JĘZYK ROSYJSKI (do czerwca 2008 r.).
Zajęcia dla początkujących (czytanie, pisanie, rozmowy, gramatyka) i zaawansowanych (ćwiczenia leksykalne, zajęcia oparte na rozmowach) bez względu na wiek.
Lektor Julia Greke

SZACHY
Nauka gry w szachy poprawia zdolność koncentracji i umiejętność analitycznego myślenia. Instruktor Andrzej Szewczak.


UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Działa od października 2007 r.

W ramach UTW dostępne są następujące zajęcia:

- Warsztaty komputerowe
- Warsztaty plastyczne
- Klub Dobrej Książki ( do czerwca 2008 r.) Klub Ludzi Kulturalnych (od października 2008 r.)
- SOLO Senior
- Classic – SOLO Senior
- Taniec integracyjny dla Seniorów
- Gimnastyka dla Seniorów
- Język angielski
- Brydż (od października 2008 r.)


ZESPOŁY działające w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

- „ZACISZAŃSKA NUTA” zespół wokalno-estradowy
- Chór „ZACISZE”

KLUBY działające w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- Klub „Poetyckie Rymowanie”
- Klub Dobrej Książki (do czerwca 2008 r.) Klub Ludzi Kulturalnych (od października 2008 r.)
- Koło Miłośników Sztuki (od listopada 2008 r.)
- Koło Terenowego Związku Sybiraków warszawa Praga Północ
- Związek Emerytów i Rencistów Koło nr 5– Zacisze