BIP

Usługi

Zarządzenie nr 11/2016 Dyrektora Domu Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia cennika opłat za wynajem pomieszczeń w budynku Domu Kultury „Zacisze” i wyposażenia.

Zarządzenie nr 11/2016 Dyrektora Domu Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia cennika opłat za wynajem pomieszczeń w budynku Domu Kultury „Zacisze” i wyposażenia.

Zarządzenie nr Dyr.021.2.31.2014 Dyrektora Domu Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z dnia 1 września 2014r. w sprawie opłat za zajęcia w roku kulturalnym 2014/2015.

Zarządzenie nr Dyr.021.2.31.2014 Dyrektora Domu Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z dnia 1 września 2014r. w sprawie opłat za zajęcia w roku kulturalnym 2014/2015:

Zarządzenie nr 9/2012 Dyrektora Domu Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia cennika opłat za wynajem pomieszczeń w budynku Domu Kultury „Zacisze” i wyposażenia.
 

Zarządzenie nr 9/2012
Dyrektora Domu Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia cennika opłat za wynajem pomieszczeń w budynku Domu Kultury „Zacisze” i wyposażenia.
 

Zarządzenie nr 6/2012 Dyrektora Domu Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z dnia 3 września 2012 r.

Zarządzenie nr 6/2012 Dyrektora Domu Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z dnia 3 września 2012r.
w sprawie zatwierdzenia cennika opłat za wynajem pomieszczeń w budynku Domu Kultury „Zacisze” i wyposażenia.
 

 Zarządzenie nr 2/2011 Dyrektora Domu Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie  zatwierdzenia cennika opłat za wynajem pomieszczeń w budynku Domu Kultury „Zacisze” i wyposażenia.

 Zarządzenie nr 2/2011

Dyrektora Domu Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
z dnia 10 stycznia 2011 roku

w sprawie  zatwierdzenia cennika opłat za wynajem pomieszczeń w budynku Domu Kultury „Zacisze” i wyposażenia.

1. Na podstawie § 8 pkt. 2 statutu Domu Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z dnia 1 lipca 2004 r. zarządzam wprowadzenie cennika opłat za wynajem pomieszczeń i wyposażenia, stanowiącego załącznik do zarządzenia.
2. Niniejszym traci moc zarządzenie nr 6 z 5 października 2009 r. w sprawie opłat za wynajem pomieszczeń oraz wyposażenia.
3. Zarządzenie obowiązuje z dniem 3 stycznia 2011 roku.


CENNIK
1. Opłaty za wynajem pomieszczeń na konferencje, pokazy, prezentacje.

Wyłącznie sala:

Sala Teatralna (do 120 miejsc) min 3 godziny - 310 zł, każda kolejna godzina 100 zł
Galeria ( do 40 miejsc) min 3 godziny - 210 zł, każda kolejna godzina 70 zł
Sala Dziecięca ( do 15 miejsc) min 3 godziny - 210 zł, każda kolejna godzina 70 zł

Dodatkowe opłaty:

Rzutnik multimedialny, ekran, 2 mikrofony – 100 zł

Oświetlenie sceniczne, nagłośnienie z obsługą - 300 zł

Obsługa pracownika w dniach wolnych od pracy w DK ”Zacisze”- 200 zł
Obsługa pracownika w pozostałe dni - 80 zł
W cenę wynajmu sal wliczone jest ustawienie stolików oraz krzeseł.

Podane kwoty to ceny brutto, zawierają 23% VAT.

2. Cennik opłat za wynajem sal dla  organizacji społecznych i organizacji o charakterze charytatywnym oraz partii politycznych.

Wyłącznie sala:

Sala Teatralna (do 120 miejsc)- 200 zł, (opłata  jednorazowa do 4 godz.)
Galeria ( do 40 miejsc) -  100 zł, (opłata jednorazowa do 4 godz.)
Sala Dziecięca ( do 15 miejsc) - 100 zł, (opłata jednorazowa do 4 godz.)

Dodatkowe opłaty:

 Rzutnik multimedialny, ekran, 2 mikrofony, obsługa – 100 zł

oświetlenie sceniczne, nagłośnienie z obsługą - 300 zł

Obsługa pracownika w dniach wolnych od pracy w DK ”Zacisze”- rzutnik multimedialny, ekran, 2 mikrofony - 170 zł

Podane kwoty to ceny brutto, zawierają 23% VAT.


3. Cennik opłat za wypożyczenie sprzętu Domu Kultury „Zacisze”(na zewnątrz).

Krzesło składane 1 szt. 1 dzień - 10 zł kaucja 100 zł
Stół 1 szt. 1 dzień - 20 zł kaucja 200 zł
Sztaluga 1 szt. 1 dzień - 20 zł kaucja 300 zł

Podane kwoty to ceny brutto, zawierają 23% VAT.

                                                                                                              ZATWIERDZAM

Dyrektor DK Zacisze

Bożenna Dydek 

Sprzęt akustyczny Sprzęt oświetleniowy Powierzchnie sal

Sprzęt akustyczny:
1. Mixer Saundcraft MFX 12/2 + procesor efektów
2. Głośniki JBL 2x500W na stronę
3. Głośniki odsłuchowe DS.-300 active module – 3 sztuki
4. Mikrofon SHURE SLX4. SM.58 – 3 sztuki
5. Mikrofon SHURE SM.58 – 4 sztuki
6. Mikrofon AKG D12 – 1 sztuka
7. Mikrofon AKG C 1000S – 2 sztuki
8. Mikrofon AKG C 518 – 4 sztuki
9. Mikrofon SHURE Beta 58 A – 1 sztuka
10. DBOX MODEL DI 100 – 5 sztuk
11. Statywy – 8 sztuk
12. Okablowanie

Sprzęt oświetleniowy:
1. Pulpit SPRING 24 obwodowy
2. Reflektory 1000 W sferyczne 6 sztuk przód
3. Reflektory 650 W sferyczne 6 sztuk przód
4. Reflektory 650 W sferyczne 7 sztuk scena
5. Reflektory 300 W pary, 8 sztuk, 2 obwody


Powierzchnie sal:
I piętro
Sala widowiskowa 125m2
Widownia 180-200 miejsc siedzących (ustawiane krzesła)
Scena 7m szerokości, 4m głębokości, 4m wysokości
Bez kulis 8,5m/5m/4m

II piętro
Galeria 50 m2
25 miejsc ekspozycyjnych 100/70 mm lub 100/200 mm
Możliwość wynajmu sali na spotkania, prezentacje (do 50 miejsc siedzących)
Hol
10 miejsc ekspozycyjnych 150/200mm