UTW i Seniorzy

Zostań studentem UTW

Studentem może zostać  osoba dorosła, która zapozna się z Regulaminem zajęć w sezonie kulturalnym 2021/2022 w Domu Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, wypełni i złoży Deklarację uczestnika zajęć Domu Kultury Zacisze, opłaci składkę i wyrazi chęć systematycznego uczestnictwa w zajęciach.

Zapisy:

Zapisy na rok akademicki 2021/2022 odbywają się w dniach 20 -24 września 2021 w sekretariacie Domu Kultury "Zacisze", elektronicznie: sekretariat@zacisze.waw.pl lub po wcześniejszym umówieniu terminu z koordynatorem.

Koordynator UTW: Taida Załuska, tel. 22 743 87 10, 22 679 84 69 w. 4, e-mail: utw@zacisze.waw.pl,

 Znalezione obrazy dla zapytania facebookUTW Zaciszewww.zacisze.waw.pl

 W programie:

  • Wykłady, koncerty odbywają się w poniedziałki o godz. 11.00.
  • Warsztaty, sekcje, wspólne wyjścia i wyjazdy kulturalno-integracyjne, zgodnie z rozkładem zajęć i kalendarzem akademickim.

Opłaty:

  • 80 zł - opłata jednorazowa za semestr, 150 zł - opłata jednorazowa za dwa semestry (uprawnia do udziału w wydarzeniach kulturalnych organizowanych dla Studentów, w tym we wszystkich wykładach i spotkaniach). 

Opłaty semestralne są bezzwrotne.

Z opłaty tej zwolnieni są członkowie zespołu wokalno-estradowego „Zaciszańska Nuta” i Męskiego Zespołu Wokalnego „Żurawie”.

  • Zajęcia - dodatkowo płatne. Studenci korzystają z własnych podręczników, zeszytów, materiałów malarskich.

Opłaty za zajęcia nie podlegają zwrotowi z jakiegokolwiek powodu z wyjątkiem odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie DK Zacisze. Nieobecność Studenta na zajęciach nie skutkuje zwrotem ani obniżeniem opłaty.

  • Spotkania integracyjne, wspólne wyjścia,  wyjazdy, wstępy do muzeów są dodatkowo płatne.

Opłaty za zajęcia należy dokonać przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu poprzez serwis PayU, przelewem na konto: PEKAO S.A. VI O/W-wa 70 1240 1082 1111-0010 0373 7016 lub w kasie DK Zacisze w godzinach pracy kasy (gotówką lub kartą). Brak wpłaty w ww. terminie skutkuje wypisaniem z listy. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko Studenta, miesiąc lub okres, za który wnoszona jest opłata oraz nazwę zajęć zgodną z oficjalną nazwą obowiązującą w DK Zacisze.

Okres rozliczeniowy w przypadku opłaty miesięcznej to miesiąc kalendarzowy.

Pierwszeństwo mają studenci kontynuujący naukę.

Ważne!

W wykładach i zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, bez oznak przeziębienia, infekcji, gorączki.

Warunki i zasady bezpiecznego korzystania z oferty UTW DK Zacisze określa Regulamin zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania DK Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.