O nas

Informacje o działalności

Dom Kultury "Zacisze" działa na warszawskim Targówku. Nadrzędnym zadaniem, jakie realizuje jest edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę. Od lat wspiera aktywność osób w różnym wieku, zachęca do samorealizacji poprzez organizację różnych form artystycznego wyrazu. Ma aspiracje do integracji środowiska lokalnego, realizacji małych i dużych projektów kulturalnych wykorzystujących artystyczne wizje i szalone pomysły w oparciu o współpracę z ośrodkami w kraju i za granicą. Proponuje rozwój w obszarach związanych z malarstwem, sztuką witrażu, tkactwem i tkaniną, tańcem oraz teatrem i muzyką.

Dom Kultury "Zacisze":

  • Rodzina a sztuka (odkrywa radość wspólnego tworzenia w rodzinie, uświadamia pozytywne zachowania psychologiczne w procesie twórczym)
  • Nie bądź singlem w działaniu (zachęca do aktywności umysłowej, ruchowej i twórczej zapewniając uczestnictwo w różnorodnych działaniach artystycznych w grupie)
  • Znajomi w sztuce (inicjujemy działania amatorów i artystów, którzy stają się sobie bliscy, inspirują się nawzajem, wypracowują wspólne projekty)
  • Ćwicz, prezentuj, promuj (prezentacja twórczości uczestników i uświadamianie znaczenia promocji nowoczesnych, masowych źródeł informacji – blogów, YouTube, Facebook, itp.)
  • Walcz o swoje hobby (realizacja projektów artystycznych, edukacyjnych)
  • Sąsiad na Zaciszu (stwarza pole do powstawania pozytywnych interakcji).