BIP

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe dla Zamówienia Publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł netto

18 sierpnia 2023

Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy prosi o przedstawienie oferty cenowej na: Najem powierzchni 14,5 m. ² w budynku Domu Kultury ,,Zacisze" przy ulicy ul. Blokowej 1 na cele gastronomiczne.

SZCZEGÓŁY