Duże Studio Wokalne

Duże Studio Wokalne
NAGRODY

Wyróżnienie dla Gabrieli Koltun na 25.Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek, 18.12.18, więcej...

Zajęcia w piątek.

Uczestnicy: młodzież 12+.

Instruktor Katarzyna Olk.

Opłata: 200 zł/m-c (45’). Próbne zajęcia 55 zł. 230 zł/m-c (60’). Próbne zajęcia 60 zł.

Zajęcia indywidualne dla dzieci starszych i młodzieży. Na zajęciach wokaliści zdobywają niezbędną wiedzę z zakresu muzyki, śpiewu, emisji głosu, a także dykcji i impostacji oraz pracy z mikrofonem. Repertuar sceniczny dobierany jest pod kątem wrażliwości każdego uczestnika.