Studio Wokalne Duże

Studio Wokalne Duże
NAGRODY
  • Srebrny Pegaz: Gabriela Kołtun, III Bielański Festiwal im. Jonasza Kofty „Pamiętajcie o Ogrodach”, więcej... 
  • Wyróżnienie: Gabriela Koltun, 25.Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek, 18.12.18, więcej...

Termin do uzgodnienia z instruktorem.

Uczestnicy: młodzież 13+.

Instruktor Katarzyna Olk.

Opłata 230 zł/m-c (60’). Próbne zajęcia 60 zł; 200 zł/m-c (45’). Próbne zajęcia 55 zł.

Zajęcia indywidualne dla dzieci starszych i młodzieży. Na zajęciach wokaliści zdobywają niezbędną wiedzę z zakresu muzyki, śpiewu, emisji głosu, a także dykcji i impostacji oraz pracy z mikrofonem. Repertuar sceniczny dobierany jest pod kątem wrażliwości każdego uczestnika.

 

FILMY: