Studio Wokalne

Instruktorka gestykulująca przy rozmowie z uczennicą lekcji śpiewu
NAGRODY

Zajęcia od poniedziałku do piątku

Instruktor Katarzyna Olk.

Uczestnicy: dzieci 10+, młodzież, dorośli

Opłata: 300 zł/m-c (60’), 260 zł/m-c (45’). Próbne zajęcia 80 zł (45’)

Zajęcia indywidualne, podczas których wokaliści zdobywają niezbędną wiedzę z zakresu muzyki, śpiewu, emisji głosu, a także dykcji i impostacji oraz pracy z mikrofonem. Repertuar sceniczny dobierany jest pod kątem wrażliwości każdego uczestnika.

FILMY: