Wiosenne spotkanie Sybiraków

Wiosenne spotkanie Sybiraków

20 marca 2019, środa, godz. 11.00.

Serdecznie zapraszamy na wiosenne spotkanie Sybiraków z Koła Terenowego Związku Sybiraków Warszawa Praga Północ imienia Św. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. 

Protokół z zebrania 20.03.2019 r.

Obecnych na zebraniu 18 osób.

Przyjęto decyzje utworzenie tymczasowego składu Zarzadu Koła.

Do Komisji Rewizyjnej zgłosiły sie :

1. Nadieżda Klusznicka

2. Ludmiła Terlecka

3.  Elżbieta Wielopolan

Funkcje skarbnika przyjela na naszą prosbę Maria Czarkowska, po rozliczeniu przez prezesa Józefa Kurpinowicza dotychczasowego okresu finansowego.

 

czas wolny