Spotkanie Sybiraków z młodzieżą

Spotkanie Sybiraków z młodzieżą

„Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie” Adam Mickiewicz  "Dziady"

W spotkaniu weźmie udział młodzież z Zespołu Szkół nr 54 w Warszawie przy ul. Elbląskiej 51.