Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Koła Sybiraków

Poczet Koła Sybiraków

25 września 2019

Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze podczas Dnia Sybiraka i obchody 9. rocznicy nadania imienia Kołu Św. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.

Protokół z zebrania 25.09.2019 r.

Obecnych na zebraniu 13 osób.

Przewodniczył zebraniu prezes Józef Kurpinowicz.

W nawiązaniu do protokołu z zebrania z dn. 20.03.2019 r. uzupełniajacy skład Zarządu:

Sekretarz: Anna Malinowska

Skład Zarządu Kola Sybiraków Praga Pólnoc

1. Prezes Józef Kurpinowicz

2. Wiceprezes Czesław Czarkowski

3. Sekretarz Anna Malinowska

4. Skarbnik Maria Czarkowska

Komisja Rewizyjna

1. Nadieżda Klusznicka

2. Ludmiła Terlecka

3. Elżbieta Wielopolan

 

czas wolny