Pamięci Powstańcom Warszawy

Pamięci Powstańcom Warszawy

24 września 2014 

Spotkanie Koła Terenowego Związku Sybiraków Praga Północ z okazji czwartej rocznicy nadania Kołu imienia Św. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. 

W programie:

  • Omówienie przyszłego sezonu i terminów spotkań
  • Przypomnienie historii Koła
  • "Pamięci Powstańcom Warszawy"  występ zespołów wokalnych "Zaciszańska Nuta' i  "Żurawie"
  • " Jest  Warszawa" występ solistki Teresy Witanowskiej

Podczas spotkania pani Danuta Kominiak otrzymała z rąk pani Doroty Kozielskiej wiceburmistrz i pana Grzegorza Zawistowskiego – burmistrza Dzielnicy Targówek podziękowanie z okazji 75. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej za szczególne zaangażowanie w działalność środowisk kombatanckich, w szczególności za przejawianie troski o etos kombatancki, przekazanie młodemu pokoleniu Polaków tradycji walki o wolność i niepodległość, jak również inspirowanie do opieki nad miejscami pamięci narodowej.

edukacja kulturalna