Wyjazd Sybiraków do Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

Wyjazd Sybiraków do Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

28 października 2021, czwartek

Informujemy, że delegaci z Koła Terenowego Związku Sybiraków Warszawa Praga Północ wzięli udział w wycieczce do Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Organizatorem wyjazdu był Zarząd Główny.

Wizyta w Muzeum Pamięci Sybiru na długo pozostanie w pamięci uczestników - sybiraków z warszawskich kół terenowych Bolesne wspomnienia, wzruszenia, refleksje towarzyszyły wszystkim oglądającym ekspozycje i pamiątki przywiezione z Syberii, podarowane Muzeum. Sztandar koła z Legionowa przekazany przez pana Czesława Czarkowskiego znajdzie w Muzeum swoje godne miejsce.