Dzień Sybiraka -spotkanie Koła Sybiraków

Dzień Sybiraka -spotkanie Koła Sybiraków

26 września 2018, godz. 11.00

W 2009 roku Koło Sybiraków Warszawa Praga Północ otrzymało imię  carskiego zesłańca Świętego Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Metropolity Warszawskiego w kościele Świętej Rodziny na Zaciszu w Warszawie. Serdecznie zapraszamy na spotkanie z okazji 8. rocznicy.

Podczas uroczystego spotkania po wysłuchaniu Hymnu Sybiraków, siostra Antonietta Frącek ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przypomniała nam postać naszego patrona i Jego ogromny wkład w dążeniu do niepodległości Polski. Razem z siostrą Danielą Zemlą zaśpiewaliśmy pieśń o św. Zygmuncie Szczesnym Felińskim, której tekst przypomniała pani Danuta Kominiak.

części drugiej spotkania pani Tatiana Grażul odczytała Apel do Prezydenta Polski. Oto treść:

APEL

Koło Sybiraków im. Abp. Zygmunta Felińskiego w Warszawie (Praga Północ) zwraca się z uprzejmą prośbą o wnikliwe rozpatrzenie i życzliwe załatwienie sprawy kosztów objęcia wszystkich Sybiraków statusem inwalidy wojennego. Sybiracy przyznają, że dla nich - osób starszych i schorowanych - to bardzo ważna sprawa. Nie tracą jednak nadziei na uchwalenie Prezydenckiego projektu Pana Lecha Kaczyńskiego ustawy o świadczeniu substytucyjnym przysługującym osobom represjonowanym. Obecnie status inwalidy wojennego przyznaje orzecznik ZUS. Problem polega na tym, że różnie jest to rozpatrywane i dwóch sybiraków w podobnej sytuacji życiowej identycznie poszkodowanych może być zupełnie inaczej potraktowanych. Jeśli do tej pory jednak korzysta ze świadczeń 70 % Sybiraków, to 30 % są ignorowane i dyskryminowane???

Wielu Sybiraków przeszło przez ten Piekielny okres poczas załatwienia w ZUS statusu inwalidy wojennego oraz w Sądzie Apelacyjnym. Wynik - tylko jedna osoba z Koła była zakwalifikowana do tego statusu (ponad 5 lat walki). Część osób po tej nieludzkiej, poniżającej godność człowieka procedurze zmarła, a reszta już psychicznie i fizycznie na drugi raz nie stać.

Do dziś i przez aktualny Rząd PiS ta krzywda nie została na razie naprawiona. A los byłych katorżników nadal pozostaje fatalnym z najniższą głodową emeryturą.

Prosimy o pilne ponowne wznowienie postępowania procedury legislacyjnej dla uchwalenia projektu nowelizacji ustawy o kombatantach i osobach represjonowanych. Projekt ten zgłoszony w poprzedniej kadencji Sejmu przez Prawo i Sprawiedliwość został głosami posłów Platformy Obywatelskie odrzucony głosami: 10- PiS, 14 – PO. Sprawa pilna!!!

Apel podpisali wszyscy zebrani.

KOMUNIKAT

Informujemy, że spotkanie jubileuszowe Związku Sybiraków Oddziału Warszawskiego zorganizowane w ramach projektu „Dobrostan psychiczny Sybiraków w obecnej rzeczywistości społecznej” odbędzie się 27 września 2018  r. w Kinie Praha w Warszawie przy ul. Jagiellońskej 26.

Moderatorem spotkania będzie Andrzej Krusiewicz – lektor i spiker Polskiego Radia

Program:

  • 9:30 – 10:30 Rejestracja uczestników, kawa powitalna
  • 10:30 – 10:45 Hymn Związku Sybiraków, wystąpienia zaproszonych gości
  • 10:45 – 11:15 Wystąpienia Sybiraków – świadkowie tamtych wydarzeń 
  • 11:15 – 12:00 Wykład okolicznościowy „Sybiracy w tradycji niepodległościowej” – dr Ryszard Miazek - Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie
  • 12:00 – 12:30 Występ artystyczny
  • 12:30 – 13:30 Obiad i kawa popołudniowa

Zapisy u Koordynatora UTW, tel. 22 6798469 w. 3.

 

 

czas wolny