Robotyka z kodowaniem

Zajęcia w piątek:

  • I grupa – godz. 15.15-16.15 (początkujący)
  • II grupa – godz. 16.20-17.20 (kontynuacja oraz dzieci początkujące 11-14 lat)

Zajęcia prowadzą instruktorzy Nienudno.pl

Uczestnicy: dzieci i młodzież 7-14 lat

Opłata ryczałtowa: 180 zł/m-c

Techniczno-inżynieryjna przygoda z najnowszymi zestawami LEGO®. Kursy wykorzystujące autorskie programy Robotricks® i renomowane zestawy Lego®. Dzieci pracują na zestawach robotycznych Lego® WeDO, Lego® WeDo 2.0, Lego® Boost, Lego® Maszyny, Lego® Pneumatyka, Lego® Energia Odnawialna. Budują programowalne i sterowane silnikami roboty. W trakcie zajęć poznają elementy fizyki, mechaniki, automatyki, biologii i informatyki. Dodatkowo pogłębiają znajomość języka angielskiego, a także uczą się realizacji projektów w grupie i twórczego podejścia do wyzwań. Uczestnicy pracują w parach – na parę przypada 1 zestaw oraz 1 tablet/laptop.