Robotyka i programowanie

Zajęcia w czwartek:

  • I grupa (dzieci i młodzież 6-13 lat) godz. 16.15-17.15,
  • II grupa (młodzież 9-13 lat) godz. 17.30-18.30.

Uczestnicy: dzieci 6-13 lat.

Zajęcia prowadzą instruktorzy Nienudno.pl.

Opłata ryczałtowa 150 zł/m-c.


Pierwsze zajęcia 9.09.21.


Techniczno-inżynieryjna przygoda na najnowszych zestawach LEGO®. Kursy wykorzystujące autorskie programy Robotricks® i renomowane zestawy Lego®. Dzieci pracują na zestawach robotycznych Lego® WeDO, Lego® WeDo 2.0, Lego® Boost, Lego® Mindstorms EV3, Lego® Maszyny, Lego® Pneumatyka, Lego® Energia Odnawialna. Budują programowalne i sterowane silnikami roboty. W trakcie zajęć poznają elementy fizyki, mechaniki, automatyki, biologii i informatyki. Dodatkowo pogłębiają znajomość języka angielskiego, a także uczą się realizacji projektów w grupie i twórczego podejścia do wyzwań. Uczestnicy pracują w parach – na parę przypada 1 zestaw oraz 1 tablet/laptop.