Robotyka

Zajęcia w czwartek:

I grupa godz. 17.30-19.00,

II grupa 19.00-20.30.

Uczestnicy: dzieci i młodzież 9-14 lat.

Instruktorzy: Michał WiewiórkoKonrad Bugalski..

Opłata ryczałtowa 120 zł/m-c.

Nauka podstaw robotyki, mechaniki, logiki, programowania. Doskonalenie umiejętności pracy w grupach. Rozwijanie zdolności manualnych i dobra zabawa. Wiedza teoretyczna połączona z zaję­ciami praktycznymi, podczas których uczestnicy budują i programu­ją proste roboty.