Robotyka z kodowaniem

Zajęcia w czwartek:

  • I grupa (dzieci 5-7 lat), godz. 15.30-16.30
  • II grupa (dzieci 8-12 lat), godz. 16.40-17.40.

Zajęcia prowadzą instruktorzy Nienudno.pl.

Opłata ryczałtowa 180 zł/m-c.

Techniczno-inżynieryjna przygoda z najnowszymi zestawami LEGO®. Kursy wykorzystujące autorskie programy Robotricks® i renomowane zestawy Lego®. Dzieci pracują na zestawach robotycznych Lego® WeDO, Lego® WeDo 2.0, Lego® Boost, Lego® Mindstorms EV3, Lego® Maszyny, Lego® Pneumatyka, Lego® Energia Odnawialna. Budują programowalne i sterowane silnikami roboty. W trakcie zajęć poznają elementy fizyki, mechaniki, automatyki, biologii i informatyki. Dodatkowo pogłębiają znajomość języka angielskiego, a także uczą się realizacji projektów w grupie i twórczego podejścia do wyzwań. Uczestnicy pracują w parach – na parę przypada 1 zestaw oraz 1 tablet/laptop.