Język angielski dla ósmoklasisty

Grafika przedstawiająca Anglię i najbardziej charakterystyczne rzeczy, takie jak pałac buckingham, londo eye, budka telefoniczna, królowa, autobus dwupiętrowy, big ben, zestaw do herbaty.

Zajęcia w poniedziałki godz. 17.30 (75 minut)

Możliwość ustalenia nowych terminów zajęć. Czas trwania kursu: II, III, IV, V 2021.

Początek zajęć: 1 lutego 2021.

Lektor: Małgorzata Kęcka.

Opłata: 95 zł/m-c (grupa 4-6 osób).

Intensywny kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty ONLINE!

Kurs ma na celu powtórzenie zagadnień zrealizowanych zgodnie z podstawą programową dla klas 4-8 szkoły podstawowej, uzupełnienie ewentualnych braków oraz przygotowanie do kontynuacji nauki języka angielskiego w szkole średniej.

W ramach kursu rozwijane i sprawdzane są następujące umiejętności (poziom B1):

  • znajomość słownictwa
  • znajomość gramatyki
  • czytanie tekstu ze zrozumieniem
  • słuchanie ze zrozumieniem
  • wypowiedź ustna
  • pisanie z wykorzystaniem użytecznych zwrotów.

Ważnym elementem kursu jest praca z zadaniami egzaminacyjnymi wraz z omówieniem strategii ich rozwiązywania.