Język angielski. Przygotowanie do matury

Język angielski. Przygotowanie do matury

Zajęcia w środy o godz. 17.30 (75 minut)

Czas trwania kursu: II, III, IV, V 2021

Pierwsze zajęcia: 10 lutego 2021

Lektor: Małgorzata Kęcka.

Opłata: 95 zł/m-c (grupa 4-6 osób)

Intensywny kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu maturalnego ONLINE!

Kurs ma na celu powtórzenie zagadnień zrealizowanych zgodnie z podstawą programową dla szkoły średniej oraz uzupełnienie ewentualnych braków.

W ramach kursu rozwijane i sprawdzane są następujące umiejętności (poziom B2+):

  • znajomość słownictwa
  • znajomość gramatyki
  • czytanie tekstu ze zrozumieniem
  • słuchanie ze zrozumieniem
  • wypowiedź ustna
  • pisanie z wykorzystaniem użytecznych zwrotów.

Ważnym elementem kursu jest praca z zadaniami egzaminacyjnymi wraz z omówieniem strategii ich rozwiązywania.