Kański Andrzej

Instruktor: Gitara jazzowa/Perkusja/Gitara basowa.

Aktywny zawodowo muzyk jazzowy, występujący w kraju i za granicą. Tytuł magistra sztuki o kierunku instrumentalistyka jazzowa w klasie gitary. Ukończył studia wyższe na Wydziale Jazzu AM w Katowicach pod kierunkiem profesora Karola Ferfeckiego. Laureat Międzynarodowego Konkursu Gitarzystów Jazzowych im. Marka Blizińskiego "Guitar City" w 1999 roku. Posiada m.in. kwalifikacje do pracy w instytucjach upowszechniania kultury, pracy dydaktycznej w szkolnictwie muzycznym oraz przygotowanie pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dnia 20 maja 2014r. w sprawie szczególnych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego.