Widawska Martyna

Widawska Martyna

Instruktorka: Muzyczne maluchy.

Pedagog od ponad 10 lat pracujący z małymi dziećmi i ich opiekunami. Prowadzi autorskie zajęcia muzyczne oraz sensoryczne, warsztaty rodzinne i tematyczne. Ukończyła studia magisterskie w zakresie Profilaktyki Społecznej oraz Resocjalizacji, a także studia podyplomowe Kształcenie Muzyczno-Ruchowe oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Absolwentka licznych kursów z zakresu wspierania rozwoju dziecka oraz umuzykalniania najmłodszych. Nauczyciel – wychowawca w VIII Ogrodzie Jordanowskim w Warszawie.