III Wawerski Zlot Nordic Walking

III Wawerski Zlot Nordic Walking

Wawerski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza słuchaczy wszystkich warszawskich uniwersytetów do wzięcia udziału w
III Zlocie Nordic Walking UTW w lasach wawerskich w dniu 21 października br. (piątek) w godzinach przed południowych/

Zapewnia:
- piękny spacer na trasie ok. 4 km
- wesoła zabawę w ramach licznych konkursów sprawnościowych
- nagrody dla wyróżniających się i zaangażowanych słuchaczy
- „ coś gorącego” po dotarciu do mety.

Zgłoszenia drużyn przyjmuję do dnia 17 października (poniedziałek) br.

O miejscu i godzinie zbiórki poinformuję po zarejestrowaniu uczestników.

Taida Załuska
 

czas wolny