Międzynarodowy konkurs na plakat filmowy

Międzynarodowy konkurs na plakat filmowy

 

Dom Kultury Zacisze wraz z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Warszawską Szkołą Filmową i Forum Poolse Schoen in Nederland organizuje Międzynarodowy Konkurs na Plakat Filmowy skierowany do uczniów w wieku od 12 do 18 lat, uczęszczających do polskich szkół w Polsce, Holandii, Belgii, Anglii, Białorusi i Litwie. Celem konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi sztuką filmową, popularyzacja wśród młodzieży plakatu filmowego, propagowanie technik malarskich i graficznych jako środka wyrazu oraz wyszukiwanie nowych talentów. Przedmiotem konkursu jest plakat stworzony przez uczestnika do jednego z pięciu filmów z bazy filmoteki szkolnej. Laureatów wyłoniło jury powołane przez organizatora. Wręczenie nagród i wyróżnień 17 czerwca godz. 10.00 podczas VII Festiwalu Filmoteki Szkolnej w Warszawskiej Szkole Filmowej. Na warsztaty dla wyróżnionych i nagrodzonych z Andrzejem Pągowskim i prof. Krzysztofem Hejke zapraszamy 17 czerwca w godz. 11.00 - 13.00

 

Andrzej Pągowski: W dzisiejszych czasach młodzież pozbawiona jest edukacji estetycznej, każdy projekt który pozwala jej zapoznać się z dorobkiem kulturowym jest bardzo ważny. W przypadku plakatu tradycje i jakość polskiej szkoły plakatu powoduje, że każda próba odzyskania dawnej świetności jest godna poparcia. (…) Należy młodym ludziom uświadomić i wskazać różnicę między profesjonalnym projektem a komercyjną reklamową szmirą. To jak wychowamy młodych ludzi, zaowocuje w przyszłości świadomymi odbiorcami sztuki.

Krzysztof Hejke: Tak jak życie jest inspiracją dla kina, tak filmy inspirują nas do działań twórczych i poszukiwań nowych palet barwnych w naszej niejednokrotnie szarej rzeczywistości. Pragnę zachęcić młodzież do pomysłowej interpretacji, jednego z zaproponowanych arcydzieł polskiej kinematografii, której wyrazem będzie pomysłowy i wykazujący uzdolnienia plastyczne plakat filmowy wykonany w dowolnej technice graficzno-malarskiej.
 

 

Jury w składzie: Andrzej Pągowski, prof. Krzysztof Hejke, Dorota Petrus, Marek Pawłowski, wyłoniło laureatów Międzynarodowego Konkursu Na Plakat Filmowy:

 

KATEGORIA GIMNAZJUM

 • I  miejsce: TYMON GRYCZAN – Warszawa, plakat do filmu „ Historia kina w Popielawach” reż. Jan Jakub Kolski
 • II miejsce: MATEUSZ MATYSEK – Konstancin Jeziorna, plakat do filmu „Cześć Tereska” reż. Robert Gliński
 • III miejsce: MICHALINA MALINOWSKA – Sulejówek, plakat do filmu „Żywot Mateusza” reż. Witold Leszczyński

WYRÓŻNIENIA

 • DOMINIKA KOZŁOWICZ – Lublin, plakat do filmu „Cześć Tereska” reż. Robert Gliński
 • MILENA BARNA – Świdwin, plakat do filmu „Cześć Tereska” reż. Robert Gliński
 • MAGDALENA KUPKA – Bytom, plakat do filmu „Cześć Tereska reż. Robert Gliński
 • BARBARA SZYMAŃSKA – Czeczotki, plakat do filmu „ Popiół i diament” reż. Andrzej Wajda
 • SABINA KRYSIK – Warszawa, plakat do filmu „Rejs” reż. Marek Piwowski
 • AGNIESZKA CHWEDORUK – Lublin, plakat do filmu „Rejs” reż. Marek Piwowski
 • KATARZYNA SWORST – Sanok, plakat do filmu „Popiół i diament” reż. Andrzej Wajda

 

KATEGORIA LICEUM

 • I miejsce – ZUZANNA KLEDZIK – Laski Wielkie, plakat do filmu „ Cześć Tereska” reż. Robert Gliński
 • II miejsce – KLAUDIA RADZIEWICZ – Białystok, plakat do filmu „ Rejs” reż. Marek Piwowski
 • III miejsce – FILIP KLONOWSKI – Bydgoszcz, plakat do filmu „Rejs” Marek Piwowski


WYRÓŻNIENIA

 • PAULINA SZYMAŃSKA – Żuromin, plakat do filmu „ Popiół i diament” reż. Andrzej Wajda
 • NATALIA KAZIMIERCZAK – Rozdrażew, plakat do filmu „Popiół i diament” reż. Andrzej Wajda
 • MARCIN ZAKRZEWSKI – Skoków, plakat do filmu „ Żywot Mateusza” reż. Witold Leszczyński
 • FILIP DROZDÓW – Rockaway Beach, NY II, USA, plakat do filmu „Popiół i diament” reż. Andrzej Wajda
 • JULIA GRACZYK – Czarne Błoto, plakat do filmu „Rejs” reż. Marek Piwowski.
 • KLAUDIA CHODUR – Bydgoszcz, plakat do filmu „ Żywot Mateusza” reż. Witold Leszczyński.
 • ANETA WALCZAK – Rynarzewo, plakat do filmu „Rejs” Marek Piwowski.
 • ALEKSANDRA BUDNIK – Bydgoszcz, plakat do filmu „Cześć Tereska” reż. Robert Gliński.
 • ALEKSANDRA SALEK – Osielisko, plakat do filmu „Cześć Tereska” reż. Robert Gliński.
 • NATALIA JAKUBCZAK – Aleksandrów Kujawski, plakat do filmu „Cześć Tereska” reż. Robert Gliński.
 • JAKUB WIANECKI – Koszlin, plakat do filmu „ Cześć Tereska” reż. Robert Gliński.
 • MAGDALENA KOSEWSKA – Nowe Pieścirogi, plakat do filmu „ Cześć Tereska” reż. Robert Gliński.
 • MAŁGORZATA BIERNACKA – Olesno, plakat do filmu „ Rejs” reż . Marek Piwowski

 

Jako jeden z członków jury gratuluję zwycięzcom... nie przerywajcie pracy
szukajcie nowych wyzwań... Powodzenia

Trudne były decyzje....
Gratulacje dla Domu Kultury Zacisze. Takie konkursy są bardzo potrzebne
Andrzej Pągowski

 

 

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA PLAKAT FILMOWY


I. ORGANIZATOR

 • Dane Organizatora:

Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
ul. Blokowa 1, 03-641 Warszawa

 • Osoba upoważniona przez Organizatora do udzielania informacji na temat Konkursu:

Bogusława Ołowska, galeria@zacisze.waw.pl, tel. +48 22 679 84 69, wew. 103

II. WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Polski Instytut Sztuki Filmowej w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Filmowa

III. PARTNERZY

 • Forum Poolse Schoen in Nederland

IV. CELE KONKURSU

 • Zainteresowanie młodych ludzi sztuką filmową.
 • Propagowanie technik malarskich i graficznych jako środka wyrazu.
 • Wyszukiwanie nowych talentów i popularyzacja plakatu filmowego.

V. PRACA KONKURSOWA

 • Przedmiotem konkursu jest plakat stworzony przez uczestnika konkursu do jednego z poniżej podanych filmów:
  • Cześć Tereska reż. Robert Gliński
  • Historia Kina w Popielawach reż. Jan Jakub Kolski
  • Żywot Mateusza reż. Witold Leszczyński
  • Popiół i Diament reż. Andrzej Wajda
  • Rejs reż. Marek Piwowski
 • Prace muszą być wykonane w technikach plastycznych, w formacie A2.
 • Na konkurs nie będą przyjmowane prace przestrzenne lub z wykorzystaniem plasteliny itp. materiałów.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • Konkurs skierowany jest do uczniów polskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce, Holandii, Anglii, na  Białorusi i Litwie.
 • Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Nie będą przyjmowane prace zbiorowe.
 • Fotografie użyte do plakatu muszą być własnego autorstwa. Uczestnik Konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
 • Pracę konkursową należy przesłać na adres Organizatora do 8 maja 2016 r. Liczy się termin dostarczenia przesyłki.
 • Praca konkursowa powinna być podpisana poprzez załączenie na odwrocie wypełnionej karty zgłoszenia (pobierz kartę zgłoszenia).

VII. OCENA PRAC

 • W pracach oceniane będą: poziom artystyczny, nawiązanie do tematu, przekazanie treści oraz klimatu filmu za pomocą elementów malarskich i graficznych.
 • Laureatów konkursu wyłoni Jury - powołane przez organizatora - w składzie:
  • Andrzej Pągowski – artysta grafik, autor około tysiąca plakatów zapowiadających sztuki teatralne, filmy, festiwale, koncerty. Absolwent PWSSP w Poznaniu, uczeń Waldemara Świerzego. Pracował z najwybitniejszymi reżyserami polskimi takimi jak Wajda, Zanussi, Holland, Kieślowski, Polański, Skolimowski, Kawalerowicz… 
  • prof. Krzysztof Hejke – profesor zwyczajny sztuk filmowych, fotograf i operator. Wykładowca na wydziale reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi.
  • Dorota Petrus – reżyser, dziennikarz, scenarzysta, współpracownik TVP-TVP KULTURA, TVP HISTORIA.
  • Marek Pawłowski – reżyser, scenarzysta, producent programów telewizyjnych w TVP, TVN, CANAL+. Autor filmów „Zakazana miłość”, „Uciekinier”, „Wszystko o Einsteinie”, „Cyrk”, „Dotknięcie Anioła”, „Jaster”.
 • Wyniki konkursu będą dostępne na stronie www.zacisze.waw.pl od 13 maja 2016 r.
 • Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Wystawa prac laureatów oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2016 r. w Warszawskiej Szkole Filmowej podczas VII Festiwalu Filmoteki Szkolnej.

VIII. NAGRODY

 • Jury przyzna nagrody oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych.
 • Jury ma prawo przyznać nagrody, wyróżnienia, nagrody specjalne, nieprzewidziane regulaminem.

IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.
 • W celach promocji konkursu Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania wszystkich zgłoszonych prac w mediach i własnej działalności.
 • Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac w druku, w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, a także prezentowania ich na wystawach.
 • Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
 • Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.
RECENZJE: