Wielkanocne spotkanie Sybiraków

Wielkanocne spotkanie Sybiraków

Na Rezurekcję biją polskie dzwony,
Niech będzie Chrystus pochwalony!
W dniu Zmartwychwstania i wieczystej chwały,
Dzień ten święci Polski naród cały…

O Kraju, Ojczyzno, o Rodzino Droga!
Widzę Cię, modlącą się do Stwórcy, do Boga.
Jestem z Wami, siadajmy do stołu.
Staropolskie życzenia składajmy pospołu…

Fragment wiersza „Zmartwychwstanie” Edwarda Jaświłko „Zarembka”

W programie:
Występ zespołu wokalno-estradowego „Zaciszańska Nuta”
Życzenia świąteczne
Wieczór wspomnień