Język angielski dla ósmoklasisty

Intensywny kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

Zajęcia:

  • w środy w godz. 17.55-18.55
  • w piątki w godz. 15.50-16.50

Rozpoczęcie kursu: 18.02.2022

Zakończenie kursu: 20.05.2022

Czas trwania kursu: II, III, IV, V 2022

Kontakt w sprawie kursu: m.soszynska@zacisze.waw.pl

Opłata:  

  • II.2022 60 zł/m-c - za zajęcia od 14.02.2022
  • III, IV, V.2022 120 zł/m-c ryczałt (grupa min. 5 osób). Zapisy online.

Kurs ma na celu powtórzenie zagadnień zrealizowanych zgodnie z podstawą programową dla klas 4-8 szkoły podstawowej, uzupełnienie ewentualnych braków oraz przygotowanie do kontynuacji nauki języka angielskiego w szkole średniej.

W ramach kursu rozwijane i sprawdzane są następujące umiejętności (poziom B1):

  • znajomość słownictwa
  • znajomość gramatyki
  • czytanie tekstu ze zrozumieniem
  • słuchanie ze zrozumieniem
  • wypowiedź ustna
  • pisanie z wykorzystaniem użytecznych zwrotów.

Ważnym elementem kursu jest praca z zadaniami egzaminacyjnymi wraz z omówieniem strategii ich rozwiązywania.