Ewa Teresa Ledzińska

Ewa Teresa Ledzińska

Absolwentka Wydziału Kulturoznawstwa i Filozofii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Z Domem Kultury „Zacisze” związana od wielu lat. Początkowo jako uczestnik zajęć w Pracowni Rysunku i Malarstwa, a od lutego 2008 roku pracownik Domu Kultury „Zacisze”. Zajmuje się pracą biurową, obsługą klienta, organizacją wybranych wydarzeń kulturalnych. Współpracuje z instruktorami i pomaga w realizowaniu ich zadań. Z zamiłowania malarka. Instruktorka sekcji „Akwarela” i zajęć plastycznych w cyklu spotkań „Sobota dla Małych i Dużych”. Lubi pracę z dziećmi, swoimi pomysłami umila im wakacyjny pobyt na koloniach organizowanych przez DK „Zacisze”.

Kontakt: edukacja@zacisze.waw.pl