Ewa Teresa Ledzińska

Ewa Teresa Ledzińska

Absolwentka Wydziału Kulturoznawstwa i Filozofii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Z Domem Kultury „Zacisze” związana od wielu lat. Początkowo jako uczestnik zajęć w Pracowni Rysunku i Malarstwa, a od lutego 2008 roku pracownik Domu Kultury „Zacisze”. Zajmuje się prowadzeniem zajęć akwareli. Lubi pracę z dziećmi, swoimi pomysłami umila im wakacyjny pobyt na koloniach organizowanych przez DK „Zacisze”.

Kontakt: t.ledzinska@zacisze.waw.pl