Pożegnanie Tadeusza Dody

Pożegnanie Tadeusza Dody

4 lutego 2019

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Tadeusza Dody, założyciela w grudniu 2000 r. grupy poetyckiej amatorów w Domu Kultury Zacisze.

Grupa skupiała osoby, dla których aktywne uczestnictwo w kulturze jest niezbędne do życia. W 2010 r. poeci przeniesili się do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Św. Wincentego i założyli grupę Akant.

 

Cmentarz Służewiecki Stary, kwatera 32, grób 26 lewa strona