Trening pamięci

Zajęcia w środę, godz. 14.30-15.30 (cztery razy w miesiącu)

Grupa min. 10 osób.

Trener Piotr Zagrajek ze Szkoły Pamięci 4 Brains.

Opłata  dla Studentów: 120 zł/m-c, pojedyncze zajęcia 40 zł.

Opłata dla pozostałych: 140 zł/m-c, pojedyncze zajęcia 50 zł.

Pierwsze zajęcia 04.10.2023 (środa) 

Zajęcia angażujące obie półkule mózgu, podczas których trenujemy funkcje poznawcze, jakie z wiekiem w największym stopniu ulegają osłabieniu - uwagę i pamięć operacyjną. Uczymy się, jak korzystać z technik pamięciowych i zapamiętywać przez skojarzenia. Poznajemy zasady, jak zapamiętywać daty, numery telefonów, a także długie listy zakupów bez wykorzystania kartki.  

 

edukacja