Trening pamięci

Zajęcia we wtorek, godz. 13.20-14.20

Grupa min. 10 osób.

Trenerzy ze Szkoły Pamięci 4 Brains.

Opłata ryczałtowa dla Studentów: 70 zł/m-c, pojedyncze zajęcia 22 zł.

Opłata ryczałtowa dla pozostałych: 82 zł/m-c, pojedyncze zajęcia 25 zł.

Zajęcia angażujące obie półkule mózgu, podczas których trenujemy funkcje poznawcze, jakie z wiekiem w największym stopniu ulegają osłabieniu - uwagę i pamięć operacyjną. Uczymy się, jak korzystać z technik pamięciowych i zapamiętywać przez skojarzenia. Poznajemy zasady, jak zapamiętywać daty, numery telefonów, a także długie listy zakupów bez wykorzystania kartki.  

edukacja