Wehikuł sztuki: Mural – sztuka na ulicy

Wehikuł sztuki: Mural – sztuka na ulicy

8 czerwca 2019

Dla kogo? Dzieci 7-12 lat

WEHIKUŁ SZTUKI, czyli historia sztuki dla dzieci.

Słońce, trawa, podobrazia i farby. 
To ostatnie spotkanie Wehikułu sztuki zakończone działaniami w plenerze.
W trakcie twórczej zabawy powstał jedyny i niepowtarzalny nasz własny mural.

Rozmawialiśmy krótko o historii muralu. Przyglądaliśmy się najciekawszym muralom w naszym mieście.

Instruktor Anna Podniesińska-Bartoszek.

Warsztaty w ramach cyklu „Sobota dla Małych i Dużych”.